Artikel

Wat werkt in het betrekken van laagopgeleide NT1- en NT2-ouders bij de ontluikende geletterdheid van hun kinderen?

Publicatie

Ouderbetrokkenheid is cruciaal voor de taalontwikkeling van jonge kinderen, maar voor ouders met lage basisvaardigheden kan dit een uitdaging vormen. Daarom wordt ingezet op gezinsgerichte programma’s die de taalontwikkeling van jonge kinderen bevorderen. Hoe betrek je ouders bij deze programma’s? En wat werkt voor welke doelgroep?
Om deze vragen te beantwoorden inventariseren we in dit rapport welke methoden werken voor laagopgeleide ouders om (a) hun betrokkenheid te bevorderen, (b) hun vaardigheden te vergroten en daardoor (c) hun kinderen te stimuleren in hun taalontwikkeling.

© Copyright Kohnstamm Instituut

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het
@ Expertisepunt basisvaardigheden

Afbeelding credits

Header afbeelding: Onderwijs-PxHere