Artikel

Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018

Eindrapport

Monitor en evaluatie van Ecorys van het Actieprogramma Tel mee met Taal, een programma om laaggeletterdheid te bestrijden en te voorkomen. Binnen het programma zijn activiteiten voortgezet en uitgebreid en initiatieven ontwikkeld om de zelfredzaamheid, participatie en/of ontwikkelingsmogelijkheden te verhogen en om een samenwerking tussen gemeenten en lokale partners te realiseren om laaggeletterdheid te voorkomen en te bestrijden.

ECORYS (www.ecorys.nl)

Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Saraï Sapulete
Jolanda Asmoredjo
Marlinda van der Hoff
Nadine Zeeman

Afbeelding credits

Header afbeelding: Onderwijs als investering - Onderwijsraad

Media

Documenten