Artikel

Onderkenning en aanpak van laaggeletterdheid in relatie tot gezondheidsvaardigheden

Kennissynthese

Als kenniscentrum op het gebied van taalontwikkeling en onderwijs wilde het Expertisecentrum Nederlands vanuit het perspectief van geletterdheid de relatie tussen beide begrippen in kaart brengen. De focus lag daarbij op interventies, zowel als het gaat om laaggeletterdheid als om de combinatie van laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden.

Deze kennissynthese levert een eerste inventarisatie van een aantal kaders vanuit de praktijk en de theorie, die weer nieuwe onderzoeksvragen genereren. Onderzoekers en belanghebbenden in de praktijk kunnen op basis van de inventarisatie en voorlopige conclusies verdere stappen zetten om te komen tot goede interventies voor laaggeletterden die hun gezondheidsvaardigheden willen verbeteren.

Expertisecentrum Nederlands in opdracht van ZonMw

Auteurs: H. de Krosse, C. Teunissen, R. Scharten, C. Dood, H. Strating

Projectnummer: 20005095435

Afbeelding credits

Header afbeelding: PxHere lezen leren school-student

Media

Documenten