Redacteur

Hetty van Kempen

Gemeente Amsterdam |Sociaal| Werk, Participatie en Inkomen

Secretaris van het onderzoeksplatform Werk, Participatie en Inkomen en senior onderzoeker bij Onderzoek & Statistiek. Aandachtsgebied: sociaal domein, m.n. werk en inkomen

 • Collectie (3)

  Bestaanszekerheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  De haalbaarheid van aanpakken om gelijke kansen in werving en selectie te bevorderen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Delphi-studie stand der wetenschap arbeidsdiscriminatie

  Interventies om arbeidsmarktdiscriminatie te verminderen en de diversiteit…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Van school naar werk

  Ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie

  Lees meer over
 • Openbaar

  MKBA Loonkostensubsidie

  Maatschappelijke kosten-batenanalyse van loonkostensubsidies

  Lees meer over
 • Openbaar

  Naar de letter van de stad

  Onderzoekprogramma 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vrij reizen over de Nederlandse arbeidsmarkt

  Randvoorwaarden voor een succesvol skillspaspoort: vooronderzoek

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor Laaggeletterdheid

  Proefjaar 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vakkundig aan het werk 2

  Kennis- en Innovatieprogramma

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vakkundig aan het werk 1

  Kennisprogramma 2015-2018

  Lees meer over
 • Openbaar

  Eindrapport jobcoach

  Arbeidspatronen van mensen die werk(t)en met een jobcoach

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek Kwaliteit en toekomstbestendigheid taalhuizen 2020-2021

  Tussentijdse analyse en signaleringen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Nieuwsbrief - Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid

  In deze nieuwsbrief
  • Welkom bij de eerste nieuwsbrief van de Gezinsaanpak
  •…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018

  Eindrapport

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gemeente Bergen: "Deelname aan Gezinsaanpak startsein voor alles wat nog komt"

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid

  Verslag bijeenkomst

  Lees meer over
 • Openbaar

  Laaggeletterdheid in Nederland

  Stichting Lezen en Schrijven

  Lees meer over
 • Openbaar

  Feiten & cijfers laaggeletterdheid

  Literatuurstudie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Spreiding van laaggeletterdheid

  Rapport

  Lees meer over
 • Openbaar

  Over de relatie tussen laaggeletterdheid en armoede

  Onderzoek

  Lees meer over
 • Openbaar

  Resultaten PISA-2022 in vogelvlucht

  Rapport

  Lees meer over
 • Openbaar

  Toolkit Laaggeletterdheid

  Toolkit voor Omgang met laaggeletterden in de huisartsenpraktijk

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verbeteren van de kwaliteit en het monitoren van volwasseneneducatie

  Beoordelingen en aanbevelingen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Laaggeletterdheid in Nederland

  Deze publicatie schetst een beeld van de laaggeletterdheid in Nederland.

  Lees meer over
 • Openbaar

  UWV Monitor arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten 2023

  Aan het werk zijn, komen en blijven van mensen met een arbeidsbeperking

  Lees meer over
 • Openbaar

  Aandachtspunten bij laaggeletterdheid voor de Belastingdienst

  Onderzoek

  Lees meer over
 • Openbaar

  Discriminatie in werving en selectie aanpakken: wat werkt?

  Zes typen aanpakken onder de loep

  Lees meer over
 • Openbaar

  Simpel switchen op de kaart

  Verkenning van belemmerende en bevorderende factoren bij het switchen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Waardevol werken, de stand van zaken

  Naar een meer open en betere arbeidsmarkt

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluation of an implementation strategy for Individual Placement and Support in the Netherlands

  Lees meer over
 • Openbaar

  De praktijk van basisbanen

  Monitor van het experiment Basisbanen in Groningen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Op weg naar passend werk?

  Een onderzoek naar het gebruik van en ervaringen met het Instrumentenhuis…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

  Factsheet

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kwaliteit bij de aanpak van laaggeletterdheid

  Handreiking

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kwetsbaarheid over de levensloop

  Een verkennend onderzoek in opdracht van het Kennisplatform Werk en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Re-integratie bij psychische aandoeningen

  Eindrapport

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijven

  Rapport Berenschot

  Lees meer over
 • Openbaar

  Werkonzekerheid van mensen met een arbeidshandicap

  Een literatuurstudie over het verbeteren van begeleiding en welbevinden

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gesusbsidieerd werk Gemeente Amsterdam

  Commissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering

  Lees meer over
 • Openbaar

  Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak 2019 2020

  Publicatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak 2018 2019

  Publicatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak 2016 2017

  Publicicatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Duurzaamheid van banen binnen de banenafspraak 2015 2016

  Publicatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak 2020-2021

  Analyse op basis van het doelgroepregister en de polisadministratie

  Lees meer over
 • Openbaar

  De implementatie van de Wet banenafspraak bij de overheid

  Analyse van de werkagenda’s en inventarisatie van de inspanningen van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Cliënten met een beperking

  Informatie voor gemeenten

  Lees meer over
 • Openbaar

  Manifest voor gelijke kansen

  Een arbeidsmarkt voor iedereen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Manifest: een arbeidsmarkt voor iedereen

  Neem drempels weg

  Lees meer over
 • Openbaar

  Beoordeling van het arbeidsongeschiktheidsstelsel

  Door professionals in het werkveld

  Lees meer over
 • Openbaar

  Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG)

  Cohortenonderzoek

  Lees meer over
 • Openbaar

  Transparantie klantprofielen

  Overzicht

  Lees meer over
 • Openbaar

  Supporting employees with common mental health problems at work: a realist approach

  Lees meer over
 • Openbaar

  Succesvol uit de bijstand

  Kansrijke aanpakken en hun werkzame elementen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Infographic Subsidieregeling Tel mee met Taal 2020 t/m 2022

  Infosheet

  Lees meer over
 • Openbaar

  Tussentijdse evaluatie Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024

  Tel mee met Taal

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kamerbrief over voortgang en tussenevaluatie

  Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 - 2024

  Lees meer over
 • Openbaar

  Samen aan de slag voor een vaardig Nederland

  Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024

  Lees meer over
 • Openbaar

  Aanpak van laaggeletterdheid

  Rapport

  Lees meer over
 • Openbaar

  Laaggeletterdheid in kaart

  Publicatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Een beeld van de laaggeletterde ouder

  Onderzoekspublicatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  De kloof verwijdt zich

  Artikel

  Lees meer over
 • Openbaar

  Grotere armoede door digitale uitsluiting?

  Scriptie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Regionale Geletterdheid - Gemeente Amsterdam

  Gemeente Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Regionale Laaggeletterdheid - Stadsdeel Noord

  Noord

  Lees meer over
 • Openbaar

  Regionale laaggelettertheid - Stadsdeel Oost

  Oost

  Lees meer over
 • Openbaar

  Regionale Laaggeletterdheid - Stadsdeel Zuid

  Zuid

  Lees meer over
 • Collectie (41)

  Laaggeletterdheid (WPI)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Regionale Laaggeletterdheid - Stadsdeel Nieuw West

  Nieuw-West

  Lees meer over
 • Openbaar

  Regionale Laaggeletterdheid - Stadsdeel West

  Stadsdeel West

  Lees meer over
 • Openbaar

  Individual placement and support for young adults at risk of early work disability (the SEED trial)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt in beeld

  Deze kwantitatieve analyse is uitgevoerd op verzoek van de IBO-werkgroep…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Op weg naar een discriminatievrije arbeidsmarkt

  Handreiking lokale aanpak inclusie en discriminatie op de arbeidsmarkt

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hoe voorkom je discriminatie op de arbeidsmarkt?

  Een stappenplan in drie fasen voor gemeenten

  Lees meer over
 • Openbaar

  Aanpak Sociaal Werkgeverschap 2021-2022

  Evaluatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Een inclusieve HRM-medewerker?

  Onderzoek naar de manier waarop HRM-opleidingen toekomstige HRM

  Lees meer over
 • Collectie (55)

  Aan het werk met extra hulp of ondersteuning (WPI)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Psychische aandoeningen: belastbaarheid, re-integratie en de participatiewet

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie Werkbrigade

  Wat levert het de deelnemers op en wat levert het de stad op?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Het werkt anders

  Handreiking om de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele of…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Adviesrapport naar aanleiding van de evaluatie social return

  Provincie Noord-Holland

  Lees meer over
 • Openbaar

  UWV Kennisagenda 2022-2025

  Preventie en ruimte voor de menselijke maat

  Lees meer over
 • Openbaar

  Afwegingen bij re-integratie & jobcoaching

  Complex web van factoren

  Lees meer over
 • Openbaar

  Werken naar vermogen

  Charterdocument

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten: Kennisdocument

  De banenafspraak in een notendop zoals deze zich vanaf het originele…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie Harrie-training

  Harrie is een afkorting voor een begeleidende collega van één of meer…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkenning partnerschap werkgevers en WSP

  Doel en onderzoeksvragen
  Het doel van het onderzoek is zicht te krijgen op…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking naar werk

  Wat doen we, wat gaat goed en wat kan beter?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verslag bijeenkomst - niet-gebruik of niet-bereik?

  In deze bijeenkomst stond de vraag centraal welke mensen in een kwetsbare…

  Lees meer over
 • Collectie (14)

  Niet-gebruik van regelingen (WPI)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoekrapport niet-gebruik van de toeslagenwet

  Twee op de drie van de Wajongers die wel mogen, maken geen gebruik van een…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ouderdomsregelingen ontleed

  De Toeslagenwet wordt uitgevoerd door het UWV en dient om uitkeringen op…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Feitenkaart niet-gebruik van de algemene bijstand in Rotterdam

  28% van de Rotterdammers die op 1 oktober 2020 recht hadden op een…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gebruik (en niet-gebruik) van toeslagen in Nederland

  Empirische analyse van huurtoeslag en kindgebonden budget

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet Verborgen Armoede

  Factsheet op basis van onderzoek van AIAS-HSI (Universiteit van Amsterdam…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verborgen armoede in Nederland

  Een kwantitatief onderzoek naar de omvang, kenmerken, locaties en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie AIO in Amsterdam

  Van alle Amsterdammers van 66 jaar en ouder was 21% in 2017 minima: zij…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek naar de effectiviteit van Individual Placement and Support, Participatieve Aanpak en combinatie van beide om…

  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Onderzoek 2021 Werk, Participatie & Inkomen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Gewoon geld geven

  Kansfonds en HvA starten naar buitenlands voorbeeld het project 'gewoon…

  Lees meer over
 • Openbaar

  WER(K)

  Werking, effectiviteit en rendement: kennis van WPI-instrumenten richting…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Over het programma "Een (on)zeker bestaan in de stad"

  In dit onderzoeksprogramma wordt onderzocht door een consortium van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Schuldenvrije buurt

  In 2020 zijn WPI en stadsdeel Noord in de ontwikkelbuurt Vogelbuurt…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie intensiveringsmaatregelen sociaal werk

  De gemeente Amsterdam heeft in 2018 de ambitie vastgelegd om van 4.000…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Effectiviteit vroegsignalering schulden

  Gemeenten hebben veel geld geïnvesteerd in het eerder bereiken van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Effecten van corona op de arbeidsmarktpositie van Amsterdammers met een arbeidsbeperking

  Lees meer over
 • Openbaar

  IPS+PA: 1+1=3?

  Onderzoek naar de effectiviteit van Individual Placement and Support

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdams experiment met de Bijstand

  In het Amsterdams Experiment met de Bijstand worden verschillende typen…

  Lees meer over
 • Collectie (17)

  Onderzoek 2022 Werk, Participatie & Inkomen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Mentaal welbevinden van Amsterdammers in coronatijd

  In maart 2020 brak de wereldwijde coronapandemie uit. Een jaar, twee…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Participatie 2014 - Verplicht vrijwilligerswerk

  De ervaringen van bijstandscliënten met een tegenprestatie voor hun…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Participatie 2014 - Van werkelijkheid naar droom en terug

  Onderzoek naar de activering van Amsterdamse Trede 2 klanten binnen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Taalvaardigheid 2017 - Resultaten monitor educatietrajecten Gemeente Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Taalvaardigheid 2016 - Regionale Laaggeletterdheid

  Factsheetrapportage

  Lees meer over
 • Openbaar

  Statushouders 2017 - Versnelde participatie en integratie van vluchtelingen: De Amsterdamse Aanpak

  Lees meer over
 • Openbaar

  Statushouders 2015 - De integratie van Statushouders op lokaal niveau

  Belemmeringen en oplossingen (eindrapport)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Participatie 2017 - Participatie in de bijstand: Wat leert de wetenschap?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Participatie 2016 - Er toe doen werkt!

  ‘Meedoen’ door de ogen van Amsterdammers in een kwetsbare situatie (incl.

  Lees meer over
 • Openbaar

  Participatie 2014 - Investeren in participeren

  Kennis voor de uitvoering van werk en inkomen

  Lees meer over
 • Openbaar

  MKBA 2015 - Perspectiefbanen

  De aanpak van armoede en werken met behoud van uitkering is als prioriteit…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Inkomen en Schulden 2016 - Rapport Toegankelijkheid van Schuldhulpverlening

  Lees meer over
 • Openbaar

  Inkomen en Schulden 2016 - Good Practices Schuldhulpverlening Amsterdam

  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Onderzoek 2014-2016 Werk, Participatie en Inkomen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (13)

  Onderzoek 2020 Werk, Participatie, Inkomen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor bijstand

  In dit onderzoek wordt de instroom, doorstroom en uitstroom van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vindplaatsen verborgen armen; effectievere wegen om huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Eerder uit de schulden: wat werkt?

  Vraagstuk
  Gemeenten hebben veel geld geïnvesteerd in het eerder bereiken…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Armoedemonitor

  In deze monitor wordt de positie van Amsterdamse minima in kaart gebracht.

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdams experiment met de bijstand: effect van bijverdienpremie, t2

  Lees meer over
 • Openbaar

  Taalvaardigheid in Amsterdam

  In deze studie wordt gekeken naar de taalvaardigheid/ laaggeletterdheid in…

  Lees meer over
 • Openbaar

  monitor werkgelegenheid duurzaamheid (groen/milieu)

  Doel van de studie is om in beeld te brengen hoeveel banen er zijn in…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor jeugdwerkloosheid

  De coronacrisis heeft de Amsterdamse economie hard geraakt. Op de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdams Experiment met de Bijstand: effecten van begeleiding

  Het Amsterdams experiment met de bijstand kent in totaal ca. 5.000…

  Lees meer over
 • Openbaar

  KIES

  De Gemeente Amsterdam en Amsterdam UMC (locatie VUmc) zijn het KIES

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdammers begeleid aan de slag

  Effectiviteit van interventies voor re-integratie van Amsterdammers met…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdams Experiment met de Bijstand: effecten van bijverdienpremie

  Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam doet…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van de Stad 2019: Cumulatie en ruimtelijke verdeling van participatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Premie heeft positief effect op uitstroom naar werk

  Een bijverdienpremie in de bijstand heeft een positief effect op de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Werkbrigade verhoogt kans op werk, vooral van moeilijk te bemiddelen mensen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie trajecten Meedoen Werkt Amsterdam 2016

  Commissie Werk en Economie 19 juli 2017

  Lees meer over
 • Openbaar

  Symposium Participatie

  Op 6 juli 2017 vond een symposium plaats over het bevorderen van…

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Onderzoek 2019 Werk, Participatie, Inkomen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  De rol van gezondheid van vergunninghouders bij de gemeentelijke dienstverlening richting werk en participatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Overgang van kwetsbare groepen uit PrO/VSO naar vervolgopleiding of werk

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie Individuele Plaatsing en Steun

  Sinds 2015 wordt er aan Amsterdamse bijstandsgerechtigden met een ernstige…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verdere integratie op de arbeidsmarkt

  evaluatie pilot Amsterdamse aanpak voor Somaliërs

  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van de Stad 2017

  Eind mei vond in de Stadsschouwburg Amsterdam de conferentie ‘De Staat van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse Armoedemonitor 2017

  In 2016 behoorde 18% van de Amsterdamse huishoudens tot de minima: zij…

  Lees meer over
 • Openbaar

  1e Amsterdamse Familieschool

  IKC Het Talent, Wildemanbuurt, Osdorp, Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Staat van de Stad Amsterdam X

  Het gaat goed met de stad, maar niet met alle Amsterdammers

  Lees meer over
 • Openbaar

  Re-integratie van klanten met een arbeidsbeperking

  VU medisch centrum (VUmc) heeft in opdracht van gemeente Amsterdam een…

  Lees meer over
 • Openbaar

  KIES (Kies en Implementeer Effectief Samen)

  project ter professionalisering van klantmanagement WPI

  Lees meer over
 • Openbaar

  Randomised Controlled Trial: effectiviteit begeleiding klanten met een arbeidsbeperking

  Lees meer over
 • Openbaar

  Armoedemonitor

  een jaarlijkse update van ontwikkelingen van armoede in de stad, zoals het…

  Lees meer over
 • Openbaar

  OIS (2013) Groot groenonderzoek 2013

  Het bezoek aan en gebruik van parken, recreatiegebieden en groen in de…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Onderzoek 2018 Werk, Participatie en Inkomen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (15)

  Werk, Participatie en Inkomen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Beter afstemmen hoogte boete uitkeringsfraude op verwijtbaarheid en draagkracht

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Academische Werkplaats Werk, Participatie en…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (11)

  Onderzoek 2017 Werk, Participatie en Inkomen

  Openbaar
  Lees meer over