Redacteur

Hetty van Kempen

Gemeente Amsterdam |Sociaal| Werk, Participatie en Inkomen

Secretaris van het onderzoeksplatform Werk, Participatie en Inkomen en senior onderzoeker bij Onderzoek & Statistiek. Aandachtsgebied: sociaal domein, m.n. werk en inkomen

 • Openbaar

  IPS+PA: 1+1=3? Onderzoek naar de effectiviteit van Individual Placement and Support, Participatieve Aanpak en combinatie van beide om…

  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Onderzoek 2021 Werk, Participatie & Inkomen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Gewoon geld geven

  Kansfonds en HvA starten naar buitenlands voorbeeld het project 'gewoon…

  Lees meer over
 • Openbaar

  WER(K)

  Werking, effectiviteit en rendement: kennis van WPI-instrumenten richting…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Over het programma "Een (on)zeker bestaan in de stad"

  In dit onderzoeksprogramma wordt onderzocht door een consortium van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Schuldenvrije buurt

  In 2020 zijn WPI en stadsdeel Noord in de ontwikkelbuurt Vogelbuurt…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie intensiveringsmaatregelen sociaal werk

  De gemeente Amsterdam heeft in 2018 de ambitie vastgelegd om van 4.000…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Effectiviteit vroegsignalering schulden

  Gemeenten hebben veel geld geïnvesteerd in het eerder bereiken van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Effecten van corona op de arbeidsmarktpositie van Amsterdammers met een arbeidsbeperking

  Lees meer over
 • Openbaar

  IPS+PA: 1+1=3?

  Onderzoek naar de effectiviteit van Individual Placement and Support

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdams experiment met de Bijstand

  In het Amsterdams Experiment met de Bijstand worden verschillende typen…

  Lees meer over
 • Collectie (18)

  Onderzoek 2022 Werk, Participatie & Inkomen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Mentaal welbevinden van Amsterdammers in coronatijd

  In maart 2020 brak de wereldwijde coronapandemie uit. Een jaar, twee…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Participatie 2014 - Verplicht vrijwilligerswerk

  De ervaringen van bijstandscliënten met een tegenprestatie voor hun…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Participatie 2014 - Van werkelijkheid naar droom en terug

  Onderzoek naar de activering van Amsterdamse Trede 2 klanten binnen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Taalvaardigheid 2017 - Resultaten monitor educatietrajecten Gemeente Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Taalvaardigheid 2016 - Regionale Laaggeletterdheid

  Factsheetrapportage

  Lees meer over
 • Openbaar

  Statushouders 2017 - Versnelde participatie en integratie van vluchtelingen: De Amsterdamse Aanpak

  Lees meer over
 • Openbaar

  Statushouders 2015 - De integratie van Statushouders op lokaal niveau

  Belemmeringen en oplossingen (eindrapport)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Participatie 2017 - Participatie in de bijstand: Wat leert de wetenschap?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Participatie 2016 - Er toe doen werkt!

  ‘Meedoen’ door de ogen van Amsterdammers in een kwetsbare situatie (incl.

  Lees meer over
 • Openbaar

  Participatie 2014 - Investeren in participeren

  Kennis voor de uitvoering van werk en inkomen

  Lees meer over
 • Openbaar

  MKBA 2015 - Perspectiefbanen

  De aanpak van armoede en werken met behoud van uitkering is als prioriteit…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Inkomen en Schulden 2016 - Rapport Toegankelijkheid van Schuldhulpverlening

  Lees meer over
 • Openbaar

  Inkomen en Schulden 2016 - Good Practices Schuldhulpverlening Amsterdam

  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Onderzoek 2014-2016 Werk, Participatie en Inkomen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (13)

  Onderzoek 2020 Werk, Participatie, Inkomen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor bijstand

  In dit onderzoek wordt de instroom, doorstroom en uitstroom van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vindplaatsen verborgen armen; effectievere wegen om huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Eerder uit de schulden: wat werkt?

  Vraagstuk
  Gemeenten hebben veel geld geïnvesteerd in het eerder bereiken…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Armoedemonitor

  In deze monitor wordt de positie van Amsterdamse minima in kaart gebracht.

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdams experiment met de bijstand: effect van bijverdienpremie, t2

  Lees meer over
 • Openbaar

  Taalvaardigheid in Amsterdam

  In deze studie wordt gekeken naar de taalvaardigheid/ laaggeletterdheid in…

  Lees meer over
 • Openbaar

  monitor werkgelegenheid duurzaamheid (groen/milieu)

  Doel van de studie is om in beeld te brengen hoeveel banen er zijn in…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor jeugdwerkloosheid

  De coronacrisis heeft de Amsterdamse economie hard geraakt. Op de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdams Experiment met de Bijstand: effecten van begeleiding

  Het Amsterdams experiment met de bijstand kent in totaal ca. 5.000…

  Lees meer over
 • Openbaar

  KIES

  De Gemeente Amsterdam en Amsterdam UMC (locatie VUmc) zijn het KIES

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdammers begeleid aan de slag

  Effectiviteit van interventies voor re-integratie van Amsterdammers met…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdams Experiment met de Bijstand: effecten van bijverdienpremie

  Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam doet…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van de Stad 2019: Cumulatie en ruimtelijke verdeling van participatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Premie heeft positief effect op uitstroom naar werk

  Een bijverdienpremie in de bijstand heeft een positief effect op de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Werkbrigade verhoogt kans op werk, vooral van moeilijk te bemiddelen mensen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie trajecten Meedoen Werkt Amsterdam 2016

  Commissie Werk en Economie 19 juli 2017

  Lees meer over
 • Openbaar

  Symposium Participatie

  Op 6 juli 2017 vond een symposium plaats over het bevorderen van…

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Onderzoek 2019 Werk, Participatie, Inkomen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  De rol van gezondheid van vergunninghouders bij de gemeentelijke dienstverlening richting werk en participatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Overgang van kwetsbare groepen uit PrO/VSO naar vervolgopleiding of werk

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie Individuele Plaatsing en Steun

  Sinds 2015 wordt er aan Amsterdamse bijstandsgerechtigden met een ernstige…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verdere integratie op de arbeidsmarkt

  evaluatie pilot Amsterdamse aanpak voor Somaliërs

  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van de Stad 2017

  Eind mei vond in de Stadsschouwburg Amsterdam de conferentie ‘De Staat van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse Armoedemonitor 2017

  In 2016 behoorde 18% van de Amsterdamse huishoudens tot de minima: zij…

  Lees meer over
 • Openbaar

  1e Amsterdamse Familieschool

  IKC Het Talent, Wildemanbuurt, Osdorp, Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Staat van de Stad Amsterdam X

  Het gaat goed met de stad, maar niet met alle Amsterdammers

  Lees meer over
 • Openbaar

  Re-integratie van klanten met een arbeidsbeperking

  VU medisch centrum (VUmc) heeft in opdracht van gemeente Amsterdam een…

  Lees meer over
 • Openbaar

  KIES (Kies en Implementeer Effectief Samen)

  project ter professionalisering van klantmanagement WPI

  Lees meer over
 • Openbaar

  Randomised Controlled Trial: effectiviteit begeleiding klanten met een arbeidsbeperking

  Lees meer over
 • Openbaar

  Armoedemonitor

  een jaarlijkse update van ontwikkelingen van armoede in de stad, zoals het…

  Lees meer over
 • Openbaar

  OIS (2013) Groot groenonderzoek 2013

  Het bezoek aan en gebruik van parken, recreatiegebieden en groen in de…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Onderzoek 2018 Werk, Participatie en Inkomen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (13)

  Werk, Participatie en Inkomen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Beter afstemmen hoogte boete uitkeringsfraude op verwijtbaarheid en draagkracht

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Academische Werkplaats Werk, Participatie en…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (11)

  Onderzoek 2017 Werk, Participatie en Inkomen

  Openbaar
  Lees meer over