Artikel

Aandachtspunten bij laaggeletterdheid voor de Belastingdienst

Onderzoek

Om de dienstverlening en communicatie voor laaggeletterden te verbeteren, heeft de Belastingdienst onderzoek laten uitvoeren naar laaggeletterdheid. Het onderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken: een literatuuronderzoek, een kwantitatief onderzoek onder 207 laaggeletterden, en een diepte-analyse via kwalitatief onderzoek onder 4 experts van grote organisaties en 7 begeleiders van laaggeletterden. Op basis van de resultaten is een kennisbasis opgesteld voor Belastingdienst-medewerkers die bezig zijn met het verbeteren van de dienstverlening en communicatie voor laaggeletterden.

Prof. Dr. Maurice de Greef i.s.m. MSc Mieke de Haan MLD

@ 2023 Belastingdienst

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2024/01/18/aandachtspunten-bij-laaggeletterdheid-voor-de-belastingdienst

Afbeelding credits

Header afbeelding: Public domain vectors-Ronde dienst handmatige teken

Media

Documenten