Artikel

Onderzoek Kwaliteit en toekomstbestendigheid taalhuizen 2020-2021

Tussentijdse analyse en signaleringen

In taalhuizen werken lokale organisaties samen om mensen te helpen hun taal-, rekenen/of digitale vaardigheden te ontwikkelen. Van 2020 tot en met 2023 toetst (auditeert) de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de circa 200 taalhuizen. CBCT heeft Frank Huysmans van WareKennis Onderzoek & Advies en Willem van Raaijen van Hobéon de opdracht gegeven tussentijds de inhoudelijke resultaten van die toetsing te onderzoeken. Het doel hiervan is een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van taalhuizen en daarmee de bestrijding van laaggeletterdheid.

Auteurs
Frank Huysmans (WareKennis)
Willem G. van Raaijen (Hobéon)

 

Zie ook:

Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT)

Media

Documenten