Collectie (74)

Het bereiken van kwetsbare jongeren

In deze collectie verzamelen we artikelen die betrekking hebben op het bereiken van kwetsbare jongeren. Dit zijn bijvoorbeeld voortijdig schoolverlaters, of jongeren die schulden hebben of in armoede leven, of jongeren die te maken hebben met een beperking. De artikelen gaan onder andere in op kenmerken en 'vindplaatsen' van deze jongeren, maar ook op het gebruik dat zij al dan niet maken van gemeentelijke voorzieningen, en op werkzame elementen in het bereiken van deze jongeren.

Meer informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Dak- en thuuisloze jongeren

Sorteren op: