Artikel

Factsheet Voortijdig schoolverlaten en risicojongeren

Dit rapport bespreekt de onderzoeksvraag: Wat is de actuele kennis rond voor- en vroegtijdig schoolverlaten en wat weten we over de effecten van mentoringprogramma’s en andere programma’s voor risicojongeren?

Auteurs: Régina Petit en Henk Sligte, Kohnstamm instituut (UvA)

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Fotograaf: Edwin van Eis. Sportveld, uit fotobank gemeente Amsterdam

Media

Documenten