Betrokkene

Rena Eenshuistra

Gemeente Amsterdam |Sociaal| Onderwijs, Jeugd en Zorg

 • Openbaar

  Eenzaamheid onder jongeren: E-learning module

  Deze e-learning geeft je informatie over eenzaamheid onder jongeren. Voor…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Peer-groepen organiseren voor FACT jongeren ter bevordering van het sociale netwerk

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Ondersteuning voor kwetsbare jongeren in Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Bejegening van kwetsbare jongeren door professionals

  Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  ClientErvaringsMonitor (CEM) Jeugdhulp

  Behandeld in Commissie Jeugd en Cultuur 14 september 2019

  Lees meer over
 • Collectie (1)

  Onderzoek 2020 Onderwijs, Jeugd, Zorg en…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Onderzoek 2017 Jeugd

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Onderzoek 2018 Jeugd

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Onderzoek 2019 Onderwijs, Jeugd, Zorg en…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Risicofactoren voor kindermishandeling

  Een meta-analytisch onderzoek naar risicofactoren voor seksuele…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet jonge risicokinderen

  Dit rapport beantwoordt de volgende onderzoeksvraag: Wat weten we uit…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet Onderwijsachterstand

  Dit rapport beantwoordt de volgende onderzoeksvragen: Wat zijn de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet Voortijdig schoolverlaten en risicojongeren

  Dit rapport bespreekt de onderzoeksvraag: Wat is de actuele kennis rond…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet Passend onderwijs

  Dit rapport bespreekt de volgende onderzoeksvraag: In hoeverre is de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ouders ondersteunen bij de opvoeding

  De Ouder- en Kindteams hebben van de gemeente Amsterdam de opdracht…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Zelfregie van jongeren in de preventieve jeugdzorg

  Literatuurverkenning & raadpleging van jongeren

  Lees meer over
 • Openbaar

  Zelfregie bij ouders bij het maken van het perspectiefplan

  Dit stuk gaat over de wijze waarop de Ouder- en Kindteams (OKT’s) in…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wat werkt in de transitie van een onderwijs-zorgarrangement naar een (reguliere) VO school?

  Lees meer over
 • Collectie (8)

  Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Ontwikkelproject Kennisportaal (KeTJA)

  programmalijn effectieve basiszorg

  Lees meer over
 • Openbaar

  Academische werkplaatsen NEJA en KeTJA

  De kennispartners en praktijkinstellingen in de stad hebben het initiatief…

  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Onderzoek 2018 Onderwijs, Jeugd, Zorg en…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (14)

  Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Kennisportaal Jeugd

  In het Kennisportaal deelden professionals en kennisinstellingen in en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Over NEJA

  Het netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) is een…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Onderzoek 2017 Onderwijs, Jeugd, Zorg en…

  Openbaar
  Lees meer over