Artikel

Scholen als Energieambassade in de wijk

Openbaar Eindrapport

Leerlingen en scholen in het basis- en voortgezet onderwijs bieden een goede basis om te kunnen helpen om in wijken de energietransitie op gang te brengen. Basisscholen hebben hierin meer invloed dan scholen voor voortgezet onderwijs. Zowel scholen die al meer duurzaamheidsprojecten hebben uitgevoerd, als beginnende scholen, kunnen met de methode van het project ‘Scholen als energie-ambassades in de wijk’ (SAEW) zinvolle stappen zetten. In steeds meer gemeenten zijn concrete plannen om de komende jaren duurzame energie op te wekken, energie te besparen en “van het gas af te gaan”. De idee achter het project is dat leerlingen op hun school leren waarom dat nodig is en hoe het kan worden uitgevoerd. Hierdoor worden ouders, andere wijkbewoners en professionele partijen (zoals netbeheerders, woningcorporaties of energiecoöperaties) meegenomen en enthousiast gemaakt om in een co-creatieve setting initiatieven te ontwikkelen, en deze vervolgens gezamenlijk uit te voeren.

Doelstelling

Dit project had als doel om de energietransitie te versnellen op lokaal niveau, effectieve manieren te vinden hoe dit te doen en ‘best practices’ te ontwikkelen voor scholen in de energietransitie. Een interdisciplinair team van TU Delft, Energie-U, 7Senses en Stichting Technotrend deed actieonderzoek naar sociaal-maatschappelijke complexiteit: hoe kunnen scholen optimaal bijdragen aan de energietransitie in hun wijk? Om een steile leercurve door te maken, zijn op acht scholen living labs opgezet. Relevante actoren (leerlingen, ouders, omwonenden, bedrijven, organisaties) zijn betrokken om het ecosysteem met betrekking tot energietransitie op en rond de school te versterken en initiatief te nemen.

Auteurs:
• Mijntje de Caluwé, stichting Technotrend
• Patrick van der Hofstad, stichting Technotrend
• Thomas Hoppe, TU Delft
• Gerdien de Vries, TU Delft

Afbeelding credits

Header afbeelding: School Bron Canva.png

Media

Documenten