Artikel

Praktijkboek - Gebruik maken van de buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen

Dit boek is bedoeld voor iedereen die in de klas aan de slag wil gaan met de buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen. Het boek legt kort de theoretische achtergrond van deze aanpak uit en omschrijft met behulp van veel voorbeelden uit de praktijk hoe je buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen kunt vinden, hoe je ze kunt gebruiken, en wat de effecten daarvan kunnen zijn. Ook komt aan de orde welke leerkrachtcompetenties hier belangrijk voor zijn en wat uitdagingen en valkuilen zijn.

Auteurs: Judith 't Gilde en Monique Volman

Dit praktijkboek is een product van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA).

Deze publicatie is tot stand gekomen met behulp van een subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in het kader van de subsidieronde Kortlopend Praktijkgericht Onderzoekoverzichtsstudies (40.5.18500.008).

Media

Documenten