Collectie (10)

Het gebruik van digitale-media-activiteiten om buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen zichtbaar te maken en te benutten

Tijdens dit project ontwerpen basisschoolleerkrachten een aanpak waarmee zij kennis en vaardigheden die leerlingen buiten school opdoen zichtbaar maken en vervolgens benutten in hun lessen. Door zo’n buitenschoolse-kennisbronnen-aanpak kan de connectie tussen school en het leven daarbuiten worden verstevigd, waardoor leerlingen zich in de lessen meer betrokken kunnen gaan voelen, en mogelijk beter gaan presteren (Volman & ’t Gilde, 2021, Veerman et al., in preparation). Omdat juist kinderen in een positie van maatschappelijke achterstand vaak een kloof tussen het leren op school en hun leven buiten school ervaren (Bronkhorst & Akkerman, 2016), kunnen buitenschoolse-kennisbronnen-aanpakken kansengelijkheid bevorderen.

De leerkrachten maken in hun aanpak gebruik van digitale-media-activiteiten. Met digitale media kunnen leerlingen op een creatieve manier vorm geven aan hun identiteit en datgene wat zij belangrijk vinden. Hierdoor kunnen de leefwerelden van leerlingen de school binnen worden gehaald (Erstad, 2012). Tijdens de interventie willen we ontdekken hoe digitale activiteiten effectief kunnen worden ingezet in buitenschoolse-kennisbronnen-aanpakken. Ook willen we onderzoeken of leerlingen positieve effecten ervaren op de (sociale) variabelen welbevinden, vertrouwen in eigen kunnen, sociale relaties, growth mindset en burgerschapshoudingen.

Meer informatie

Bron en meer informatie: kohnstamminstituut.nl

Subsidieverstrekker: Porticus 

Samenwerkingspartners:

  • Kennisinstituten: UvA, Kohnstamm Instituut
  • Schoolbesturen: ASKO, STAIJ, Zonova

Deelnemende scholen:

  • 5de Montessorischool Watergraafsmeer (STAIJ)
  • 8ste Montessorischool Zeeburg (STAIJ)
  • Bataviaschool (STAIJ)
  • De Achthoek (ASKO)
  • De Archipel (ASKO)
  • De Blauwe Lijn (Zonova)
  • St. Janschool (ASKO)
  • Willibrordschool (ASKO)

Looptijd: 1 september 2021 - 1 februari 2023

Projectleiding: Edda Veerman, Lisa Gaikhorst

Afbeelding credits

Header afbeelding: digitale media - eigenaar: Kohnstamm Insituut

Sorteren op: