Project

Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA)

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) voeren scholen en kennisinstellingen sinds 2016 samen onderzoek uit naar thema’s die van belang zijn in een grootstedelijke omgeving. Het belangrijkste doel van de WOA is bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek door het uitvoeren van betekenisvol, praktijkgericht onderwijsonderzoek door onderwijsprofessionals in samenwerking met onderwijsonderzoekers.

Er is binnen de WOA een apart consortium gevormd voor primair onderwijs (PO) en voorgezet onderwijs/mbo (VO/MBO).

Sorteren op:

Openbaar