Collectie (13)

WOA - VO & MBO (voortgezet- & middelbaar beroepsonderwijs)

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) doen scholen en opleidings- en kennisinstellingen sinds 2017 samen onderzoek dat een bijdrage levert aan de kwaliteit van het Amsterdamse onderwijs, aan het toerusten van leraren voor het lesgeven in een grootstedelijke context, én aan onderwijskundige theorievorming. De lopende projecten richten zich daarbij op het versterken van metacognitie en zelfregulatie van vo- en mbo-leerlingen in de Amsterdamse context. De komende twee jaar ligt het accent op het thema ‘gelijke onderwijskansen en diversiteit.’ De startvraag voor nieuwe docentonderzoekers is daarbij: Op welke wijze kunnen docenten gelijke kansen voor alle leerlingen bevorderen in hun onderwijs binnen een grootstedelijke context?

Ontdek de impact van 5 jaar onderwijsonderzoek in de WOA-vo/mbo: bekijk het nieuwe WOA-vo/mbo magazine 2023 hieronder.

Meer informatie

WOA MGZN

Bron: WOA Digitaal Magazine 2023

Voor het PO is er binnen de WOA een apart consortium gevormd.

Afbeelding credits

Header afbeelding: WOA - vo & mbo

Icon afbeelding: WOA - vo & mbo

Sorteren op: