Artikel

Fundskaarten - Werken met buitenschoolse kennisbronnen

Als leerkracht wil je graag aansluiten bij de interesses van je leerlingen én bij wat ze al weten en kunnen. De Fundskaarten geven voorbeelden en inspiratie voor activiteiten en werkvormen die je nóg meer zicht geven op de kennis en vaardigheden die leerlingen buiten de schoolomgeving opdoen en waarop je
tijdens je lessen kunt voortbouwen. Het zichtbaar maken en benutten van de buitenschoolse kennis van leerlingen draagt bij aan de verbinding tussen de school- en de leefomgeving en zorgt daardoor voor grotere betrokkenheid en meer motivatie van leerlingen. Dat helpt hen uiteindelijk ook om beter te leren.

Auteurs: Yuki Gassler, Sanne de Graaf, Bart Joosse, Rosalie Ravensteijn, Marianne Boogaard, Lisa Gaikhorst, Edda Veerman (Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam)

Deze set met Fundskaarten is ontwikkeld door leerkrachten van verschillende Amsterdamse basisscholen* in het kader van twee projecten van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA): het NRO project ‘Werkplaats Gelijke Onderwijskansen’ en het Porticus-project ‘Het gebruik van digitale-media-activiteiten om buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen zichtbaar te maken en te benutten.’

Bron: WOA

Afbeelding cover: Een tekening van een leerling van Admiraal de Ruijterschool.

*Admiraal de Ruyterschool (ASKO), Bataviaschool (STAIJ), Huibersschool (ASKO), 5de Montessorischool Watergraafsmeer (STAIJ), 8ste Montessorischool Zeeburg (STAIJ), De Achthoek (ASKO), De Archipel (ASKO), De Blauwe Lijn (Zonova), St. Janschool (ASKO), Willibrordschool (ASKO).

 

 

 

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: digitale media - eigenaar: Kohnstamm Insituut

Icon afbeelding: Werken met buitenschoolse kennisbronnen - Fundskaarten

Media

Documenten