Collectie (15)

Gelijke onderwijskansen

Doel van het project “Gelijke Onderwijskansen” is om meer inzicht te krijgen in de werkzaamheid en effectiviteit van strategieën voor het vergroten van kansengelijkheid in het primair onderwijs. De te onderzoeken interventies zijn ingebracht door de scholen en besturen uit het consortium en vloeien voort uit hun praktijkvragen en beleidsagenda’s. Ze concentreren zich rondom de volgende drie thema’s:

1. Taal
2. Leerkrachtverwachtingen
3. Versterken van hulpbronnen

Voorbeelden van interventies die (door)ontwikkeld en onderzocht zullen worden zijn projecten gericht op meertaligheid van kinderen, activiteiten die tot doel hebben leerkrachten zich meer bewust te laten worden van de verwachtingen die zij hebben van hun leerlingen, en aanpakken waarin wordt aangesloten bij de kennis en vaardigheden die kinderen buiten school opdoen (“Funds of Knowledge”). De interventies worden geëvalueerd met de methode van ‘design-based implementation research’, waarin onderwijsprofessionals en onderzoekers gezamenlijk met een cyclisch proces onderwijsinnovaties ontwikkelen, implementeren en evalueren (Penuel, et al., 2011).

Meer informatie

Samenwerkingspartners: UvA, HvA, Kohnstamm Instituut

Schoolbesturen: STAIJ, ASKO, Sirius (alle in Amsterdam), ASG (Almere), Zaan Primair (Zaanstad), De gemeente Amsterdam

Deelnemende scholen:

  • Dapperschool (STAIJ)
  • Bataviaschool (STAIJ)
  • St. Jan school (ASKO)
  • Admiraal de Ruyterschool (ASKO)
  • Huibersschool (ASKO)
  • De Brink (Sirius/Zonova)
  • Polygoon (Almeerse Scholen Groep)
  • in ’t Veld (Zaan Primair)
  • Caleidoscoop (Almeerse Scholen Groep)

Looptijd: 1 september 2019 - 1 januari 2023

Projectleiding: dr. Lisa Gaikhorst

Bron: Kohnstamm instituut

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Onderwijskansen - Eigenaar: Kohnstamm instituut

Sorteren op: