Artikel

Handreiking - Werken met buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen

Handreiking voor leraren

Leerlingen doen in hun leven veel kennis en vaardigheden op via school, maar ook daarbuiten. Als we deze buitenschoolse kennis zichtbaar maken én benutten kan dat bijdragen aan een betere verbinding tussen de school en de leefomgeving. Dat zorgt voor meer betrokkenheid en een sterkere motivatie van leerlingen, waardoor ze uiteindelijk beter kunnen leren.*

Het is dus belangrijk dat je als leraar ruimte biedt aan buitenschoolse kennis en vaardigheden.
Maar hoe pak je dat aan? Hoe krijg je zicht op de buitenschoolse kennis en vaardigheden van
leerlingen? En hoe maak je daar vervolgens gebruik van in je lessen? Wat zijn de randvoorwaarden
voor succes? De antwoorden zijn te vinden in deze handreiking. De inzichten zijn gebaseerd op een driejarig onderzoek naar gelijke onderwijskansen binnen de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA).

Auteurs: Marianne Boogaard, Lisa Gaikhorst, Edda Veerman, Yuki Gassler, Sanne de Graaf, Bart Joosse, Rosalie Ravensteijn

* Bron: Veerman, E. (2021). Opbrengsten van buitenschoolse-kennisbronnen-interventies voor gelijke onderwijskansen van basisschoolleerlingen. Masterscriptie Onderwijswetenschappen, Universiteit van Amsterdam.

Bron handreiking: WOA

Afbeelding cover: zelfportret van een leerling als uitwerking van een buitenschoolse-kennisbronnen-opdracht binnen de WOA.

 

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: digitale media - eigenaar: Kohnstamm Insituut

Icon afbeelding: Werken met buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen - Handreiking voor leraren

Media

Documenten