Artikel

Factsheet Onderwijsachterstand

Dit rapport beantwoordt de volgende onderzoeksvragen: Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen leerlingen met een migranten- en Nederlandse achtergrond uit achterstandsgroepen en zorgleerlingen? Hoe hardnekkig zijn onderwijsachterstanden bij verschillende groepen leerlingen en welke externe factoren, zoals taalaanbod, gezinsproblematiek of schoolkenmerken spelen een rol bij onderwijsachterstanden?

Auteurs: Guuske Ledoux en Liselotte van Loon-Dikkers, Kohnstamm instituut (UvA)

Bron: NEJA

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Fotograaf: Edwin van Eis. JP Coenschool, uit fotobank gemeente Amsterdam

Media

Documenten