Artikel

Meertaligheid: hoe en wat?

Wat is meertaligheid?

Wereldwijd groeien er meer kinderen meertalig op dan eentalig. In Nederland zou ongeveer 20% van de kinderen meertalig opgroeien. Een kind is meertalig als het afwisselend één of meerdere talen gebruikt in de communicatie met anderen. Hierbij gaat het niet om de beheersing van de taal maar om het gebruik ervan. Je bent dus ook meertalig als je één taal vloeiend spreekt en een andere taal alleen begrijpt.

Meertaligheid kunnen we onderverdelen in twee verschillende soorten: simultane meertaligheid en sequentiële meertaligheid. Simultane meertaligheid houdt in dat een kind vanaf de geboorte meerdere talen aangeboden krijgt. Vader heeft dan bijvoorbeeld Berber als moedertaal en moeder Nederlands. Bij sequentiële meertaligheid leert een kind vanaf de geboorte één taal en krijgt het op latere leeftijd een tweede taal aangeboden. Bijvoorbeeld als een kind op latere leeftijd naar Nederland verhuist en hier het Nederlands begint te leren. De grens wordt hierbij vaak getrokken bij 3 jaar. Dan is de basis voor de taalontwikkeling gelegd. Begint een kind dus met het leren van een nieuwe taal na 3 jarige leeftijd, dan spreken we van Sequentiële Meertaligheid.

Hier in Taalreis kunt u meer lezen over hoe een kind een taal leert, over taalontwikkelingsstoornis en taalachterstand.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Flickr-27723949569_048f24b06f_b

Icon afbeelding: Flickr-27723949569_048f24b06f_b