Artikel

Toekomstplannen Jongeren afgerond

Lessen en methodieken uit het Fieldlab Toekomstplannen Jongeren

Hoe denken Amsterdamse jongeren na over hun toekomst? En hoe kunnen ze daarbij het beste worden ondersteund? Dit zijn centrale vragen in het Fieldlab Toekomstplannen Jongeren, een praktijkonderzoek waarin de Hogeschool van Amsterdam, gemeente Amsterdam en een tiental organisaties in de stad samenwerkten aan het toekomstperspectief van jongeren. Met als doel om tot concrete handvatten te komen waarmee jongeren samen met professionals kunnen werken aan hun toekomst.

In de handreiking worden de succesfactoren voor toekomstgericht werken samengevat en praktisch gemaakt. De handreiking biedt aanknopingspunten voor professionals die met jongeren werken om best practices en methodieken van het fieldlab in te passen in de wijze van hulpverlening en ondersteuning aan jongeren.

De handreiking bestaat inhoudelijk uit twee onderdelen: de praktische lessen van het Fieldlab voor toekomstgerichte ondersteuning en een uitgewerkte methodiekbeschrijving en workshopprogramma om in de praktijk toekomstgericht aan de slag te gaan met (een groep) jongeren.

Verhalenbundel Toekomst met verleden

Zeven jongeren die deelnamen aan het Fieldlab spraken we een jaar lang intensiever. De gesprekken die we met hen voerden, verwerkte het Fieldlab-team in persoonlijke levensverhalen die in deze bundel zijn opgetekend. Hun verhalen leerden ons dat toekomstbeelden van jongeren niet los moeten worden gezien van wat zij in het verleden meemaakten. En dat is – op zijn zachtst gezegd – niet niks. De verhalen hebben duidelijke overeenkomsten. Een verleden waar teleurstelling, persoonlijke problematiek, familiedrama’s, foute rolmodellen, niet-ingeloste beloften en frustraties over hulpverleners en het (zorg)systeem eerder regel dan uitzondering zijn. Dat maakt hun verhalen soms wrang en aangrijpend. Maar net zo relevant zijn de positieve ervaringen met hulpverleners die een duidelijk beeld schetsen over wat deze jongeren nodig hebben en de eigenheid van de manier waarop de jongeren naar hun leven kijken. De hobbels op weg naar volwassenheid beschreven door deze zeven jongeren zijn de realiteit voor vele jongeren die dagelijks te maken hebben met soortgelijke problematiek. Hun verhaal verdient het daarom des te meer om gehoord te worden.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Handreiking TPJ Danibal.JPG

Media

Documenten