Collectie (3)

Toekomstplannen Jongeren

Het maken van een toekomstplan is voor veel jongeren nog toekomstmuziek. Gelukkig zijn er veel organisaties die hen daarbij helpen en die toekomstgericht werken. Hoe zij dat doen, is onderwerp van onderzoek in het fieldlab toekomstplannen jongeren.

Meer informatie

Niet voor alle jongeren is zelfstandig wonen, eigen geld verdienen en zelf beslissingen nemen vanzelfsprekend. Steeds meer jongeren kampen met problemen die belemmerend werken in het halen van hun startkwalificaties: schulden, druk door mantelzorg, geen leerplek, taalachterstand en moeilijkheden om aan een goede stageplaats te komen.

Kernvraag

Hoe kunnen jongeren geactiveerd worden tot het werken aan hun toekomst en welke manieren zijn effectief om een gedragsverandering teweeg te brengen? Hoe kunnen jongeren meer met hun toekomstplannen bezig zijn?

Wat gaan we doen?

 • Per deelnemende organisatie willen we enkele jongeren volgen die met toekomstplannen bezig zijn, aan de hand van hun ‘klantreis’:
  • wat maken zij mee in hun reis naar volwassenheid,
  • hoe worden zij daarbij ondersteund en door wie,
  • wat zijn daarbij werkzame elementen?
 • Gedurende 1,5 jaar gaan we op drie momenten in de tijd, met gemiddeld vijf jongeren per organisatie aan de slag.
 • Dit doen we met onderzoeksmethodes die aanspreken bij jongeren (o.a. storytelling, focusgroepen).
 • Ook creëren we een learning community van organisaties die delen hoe zij werken, samen van elkaar leren en onderling hun best practices uitwisselen.
 • Gedurende het traject is er ruimte voor reflectie op de uitkomsten en relevante issues.

Fasen

 1. Benaderen netwerk van organisaties die toekomstgericht werken met jongeren (bij voorkeur vanaf 15/16 jaar) (vanaf najaar 2017)
 2. Keuze 4-6 voorbeeldpraktijken (vanaf maart 2018)
 3. Ervaringen jongeren en reflectie praktijken (v.a. medio 2018)
 4. Methodische aanpak & collaborative governance (vanaf 2019)
 5. Verduurzaming en verspreiding kennis

Samenwerkingspartners

Gemeente Amsterdam RvE OJZ, RvE WPI, HvA lectoraat Management van Cultuurverandering, lectoraat Culturele en Sociale Dynamiek, Youth Spot, NJI. 

Onderwijs

Dit project is in samenwerking met de opleiding Toegepaste Psychologie van de Hogeschool van Amsterdam.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: moving-zuidoost_tumb_edit.jpg

Sorteren op: