Artikel

Fieldlab Toekomstplannen Jongeren

Coaching to the future

Hoe zijn Amsterdamse jongeren tussen de 16 en 23 jaar met hun toekomst bezig en wat zijn de succesfactoren van toekomstgerichte ondersteuning? Deze vraag ligt op tafel in het Fieldlab Toekomstplannen Jongeren van de Hogeschool van Amsterdam, gemeente Amsterdam en een tiental organisaties in de stad. Het fieldlab haalt in verschillende workshops storytelling verspreid over deze organisaties verhalen op van jongeren. Verhalen over hun toekomstplan en wie en wat zij nodig hebben om dat plan te realiseren. De jongeren leren wat storytelling is, een creatieve manier om dat wat je te zeggen hebt over te laten komen bij anderen. Ook worden er korte interviews gehouden. Deze 60 verhalen worden samen met de organisaties vertaald naar succesfactoren voor toekomstgerichte ondersteuning van jongeren.

Achtergrond
Niet voor alle jongeren is volwassen worden vanzelfsprekend. Er zijn jongeren die kampen met problemen die belemmerend werken: schulden, druk door mantelzorg, geen leerplek of stage, taalachterstand, moeite om sociale relaties op te bouwen, ontwikkelings- of gedragsproblemen kunnen allemaal in de weg staan van een goede toekomst. Zij hebben soms extra ondersteuning nodig op weg naar volwassenheid. Het maken van een toekomstplan kan onderdeel zijn van die ondersteuning. Maar hoe zien zij dat zelf eigenlijk: hun toekomst? Wat is voor hen een goede toekomst? Wat is volwassen worden? En op welke manier kunnen zij daar bij ondersteund worden?

Kijk op http://www.hva.nl/urban-management/themas/sep/toekomstperspectief-jongeren/toekomstplannen-jongeren/toekomstplannen-jongeren.html voor meer informatie en contact.

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: DSC_0696.jpg