Artikel

Ruim 14.700 jongeren zonder werk, onderwijs of opleiding

De meeste jongeren (15 tot en met 26 jaar) in Amsterdam werken, gaan naar school of combineren een opleiding met een baan(tje). Daarnaast zijn er jongeren die een uitkering ontvangen (bijstand, werkloosheidswet of arbeidsongeschiktheid). Al deze jongeren zijn relatief goed in beeld bij de gemeente. Maar er zijn ook jongeren die geen onderwijs volgen, niet werken en ook geen uitkering hebben. OIS heeft onderzocht hoeveel en welke jongeren geen onderwijs volgen, niet werken en geen uitkering ontvangen. Er is gekeken naar de stand op 1 januari 2016.

Tien procent jongeren in Amsterdam geen werk, opleiding of uitkering
Begin 2016 waren er ruim 20.000 Amsterdamse jongeren zonder werk of opleiding. Een deel hiervan ontvangt wel een uitkering in het kader van de bijstand (wwb), arbeidsongeschiktheid (veelal Wajong) of werkloosheid (ww). De totale groep jongeren zonder werk, opleiding of uitkering beslaat daardoor ruim 14.700 Amsterdamse jongeren, zij worden in de OIS rapportage de jongeren ‘Buiten Beeld’ genoemd.

2017_nieuws_buiten_beeld.jpg

Vaak zonder startkwalificatie en westerse of niet-westerse migratieachtergrond
Jongeren zonder startkwalificatie (of startkwalificatie onbekend), jongen met een westerse migratieachtergrond en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond behoren veel vaker dan gemiddeld tot de groep zonder werk, opleiding of uitkering. Deze groep jongeren woont verspreid over de stad, met enkele sterkere concentraties in Centrum, Nieuw-West en Oost. Het betreft zowel alleenstaande jongeren als thuiswonende jongeren als jongeren die met een partner en eventueel kind(eren) wonen.

Vervolg
Eind 2017 zal OIS opnieuw in beeld brengen welke groepen jongeren relatief vaak tot de groep ‘Buiten Beeld’ behoren en wat de verschillen zijn ten opzichte van 2016.

 

Media

Documenten