Artikel

Factsheet: Kwetsbare bewoners in de stadsdelen

In het eerste deel van de factsheet wordt met behulp van rangordes een beeld gegeven van de spreiding van de meest kwetsbare Amsterdammers over alle gebieden, wijken en buurten in de stad. Ook wordt aan de hand van de indicator sociale cohesie ingegaan op de sociale kracht van buurten.
In het tweede deel zijn alle data overzichtelijk per stadsdeel weergegeven. Hier is in één oogopslag te zien in welke wijken en buurten binnen het stadsdeel sprake is van relatief veel / weinig kwetsbaarheid onder bewoners en sociale kracht.
De factsheet is opgesteld door Roland Oude Ophuis (Nieuw-West) en Ingrid van Zelm (Noord)

Media

Documenten