Artikel

Jaarrapportage 2019 Ouder en Kindteams

Commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport 27 mei 2020

Ieder kind in Amsterdam moet de kans krijgen om veilig en gezond op te groeien, zijn of haar talent te ontwikkelen en volwaardig mee te doen in de samenleving. Dat is het maatschappelijk doel van het gehele jeugdstelsel in Amsterdam. De Ouderen Kindteams zetten zich gezamenlijk vanuit drie organisaties, de SAG, GGD en Stichting Ouderen Kindteams, dagelijks in om dit doel te realiseren. De teams zijn goed geworteld in de wijk, bekend en laagdrempelig bereikbaar.

We zijn er voor alle kinderen, jongeren en gezinnen, ook voor die gezinnen die niet zelf naar ons toekomen, die nog geen vragen hebben. We werken wijkgericht en kijken breder dan alleen naar gezond opgroeien en opvoeden. Professionals bepalen op basis van de behoeften in de wijk waar de meeste aandacht naar uit moet gaan. Er wordt goed aangesloten op andere organisaties, van Veilig Thuis tot huisartsen en buurtcentra. Streven naar gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren betekent dat we ons extra inspannen voor die wijken en gezinnen die ondersteuning, jeugdhulp en/of jeugdgezondheidszorg het meest nodig hebben. Wijken worden versterkt door het werken met gezinnen gezamenlijk vanuit multidisciplinaire teams met jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, jeugdpsychologen en ouder- en kindadviseurs, in nauwe samenwerking met andere netwerkpartners. In afstemming met het gezin wordt ondersteuning en (gespecialiseerde) hulp ingezet, dichtbij, in de vertrouwde omgeving.

Behandeld in Commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport 27 mei 2020

 

Behandelend ambtenaar: JZ, Carien Görts, c.gorts@amsterdam.nl, Merel Diemont, m.diemont@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

bron: Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam (OKT)

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Pixabay - Kind

Media

Documenten