Deelnemer

Idske de Jong

 • Openbaar

  0-meting Monitor Masterplan Zuidoost

  Om de ontwikkelingen gedurende de looptijd van het Masterplan te kunnen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Rapportage Huiselijk Geweld Amsterdam-Amstelland

  Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) heeft onderzocht in hoeverre…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ruim 100.000 laaggeletterden in Amsterdam, 37.000 tot 49.000 zijn Nederlandstalig

  Lees meer over
 • Openbaar

  Banen en werkenden Nieuw-West en Westpoort 2020

  In Nieuw West is de werkloosheid en het aantal mensen met een uitkering…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Instroom en uitstroom Zuidoost, periode 2017-2018

  Download link naar publicatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Banen en werkenden in Nieuw-West en Westpoort 2020

  In Nieuw-West is de werkloosheid en het aantal mensen met een uitkering…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam 2020

  De coronacrisis heeft de Amsterdamse economie hard geraakt. Op de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Werkgelegenheid in de energietransitie

  Het doel van het huidige onderzoek is om de werkgelegenheid in de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Draagvlak energietransitie bedrijven en maatschappelijke instellingen

  De gemeente Amsterdam wil een leefbare en toekomstbestendige gemeente zijn.

  Lees meer over
 • Openbaar

  Jeugdwerkloosheid in 2020 gestegen naar 9,9%

  De coronacrisis heeft de Amsterdamse economie in 2020 hard geraakt. Op de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet: Gezinsmigranten in Amsterdam:

  Wie zijn de Amsterdamse gezinsmigranten, hoe gaat het met hun inburgering…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Werkgelegenheid in de energietransitie

  De gemeente Amsterdam committeert zich met het Duurzaam herstelplan om 78…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bewoners en bedrijven positief over energietransitie in Amsterdam

  De gemeente Amsterdam wil een leefbare en op het gebied van duurzaamheid…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gevolgen corona voor armoede in Amsterdam

  De coronacrisis raakt de economie hard. De afgelopen jaren daalde het…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gezinsmigranten over inburgeren en hun leven in Amsterdam

  Zeven van de tien gezinsmigranten vinden dat ze genoeg hulp krijgen met…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vluchtelingenmonitor 2020

  Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 6 januari 2021

  Lees meer over
 • Openbaar

  Helft ondervraagde Amsterdammers bezoekt de binnenstad graag

  Onderzoek naar de aantrekkingskracht van de Amsterdamse binnenstad laat…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ruime meerderheid is positief over extra windmolens in Amsterdam

  Onderzoek, Informatie en Statistiek heeft op verzoek van het Programma…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Sterke groei bijstand verwacht in 2021

  Sinds het begin van de coronacrisis loopt het aantal Amsterdammers dat een…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheets Jeugd per stadsdeel: grote verschillen tussen kinderen en tussen stadsdelen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van de stad 2019: Participatie in Welvaart

  Deze rapportage, De Staat van de Stad Amsterdam 2019, beschrijft hoe de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van de Stad 2019: Participatie in Arbeid

  Deze rapportage, De Staat van de Stad Amsterdam 2019, beschrijft hoe de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van de Stad 2019: Gezondheid

  Deze rapportage, De Staat van de Stad Amsterdam 2019, beschrijft hoe de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ruim een derde van de ambtenaren heeft een migratieachtergrond

  Het personeel van de gemeente Amsterdam vormt geen afspiegeling van de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet Jeugd 2020: Grote verschillen tussen kinderen

  Met de meeste kinderen in de stad gaat het goed en er wonen ook steeds…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Eén op de acht ervaart discriminatie op de werkvloer

  Hoe vaak komt discriminatie voor op de Amsterdamse arbeidsmarkt? En waar…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Leefsituatie statushouders minder gunstig dan gemiddeld in Amsterdam

  In januari 2019 woonden er in Amsterdam ruim 6.800 vluchtelingen met een…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Deelname voorschool gedaald onder kinderen met een risico op (taal)achterstand

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor Vrouwenemancipatie 2017

  Vrouwen doen het al jarenlang beter in het onderwijs dan mannen. Ze volgen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vluchtelingenmonitor 2017

  De derde Vluchtelingenmonitor is verschenen. Deze halfjaarlijkse monitor…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vluchtelingenmonitor 2018

  De vierde Vluchtelingenmonitor is verschenen. Deze jaarlijkse monitor…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Sterke daling werkloosheid 50-plussers

  Ongeveer 6.200 Amsterdammers tussen de 50 en 64 jaar zijn werkzoekend en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van de Stad 2017

  Eind mei vond in de Stadsschouwburg Amsterdam de conferentie ‘De Staat van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ruim 14.700 jongeren zonder werk, onderwijs of opleiding

  De meeste jongeren (15 tot en met 26 jaar) in Amsterdam werken, gaan naar…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor Jeugdwerkloosheid 2016

  Werkloosheid onder niet-studerende jongeren daalt verder

  Lees meer over
 • Openbaar

  Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

  Amsterdamse arbeidsmarkt trekt verder aan

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Staat van de Stad Amsterdam X

  Het gaat goed met de stad, maar niet met alle Amsterdammers

  Lees meer over
 • Openbaar

  Jeugdwerkloosheid Amsterdam daalt naar 6,2%

  Van de 146.500 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 26…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Jeugdwerkloosheid Amsterdam daalt naar 7,5%

  Van de 147.000 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 26…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Twaalfduizend jongeren buiten beeld

  Onderzoek naar Amsterdamse jongeren die niet aan het werk en/of in…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor Brede Welvaart Metropoolregio Amsterdam

  Eerste Monitor, 2018

  Lees meer over