Artikel

Monitor diversiteit in het basisonderwijs2015-16/2016-17

Commissie Jeugd en Cultuur 18 mei 2017

De gemeente Amsterdam heeft samen met de UvA de diversiteit in het basisonderwijs onderzocht. Op verschillende manieren is bekeken of scholen gemengd zijn en of verschillende leerlingen elkaar tegen kunnen komen op school. Het algemene beeld is dat het aantal leerlingen op gemengde scholen de afgelopen vijf jaar relatief stabiel is.

Behandeld in Commissie Jeugd en Cultuur 18 mei 2017

Behandelend ambtenaar: rve onderwijs jeugd zorg, Cathelijne Kroon-rve ojz, cathelijne.kroon@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

In november 2015 heeft Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) in opdracht van Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) een beschrijvend onderzoek gedaan naar de mate van sociaaleconomische en etnische diversiteit op Amsterdamse basisscholen in drie schooljaren (2012/’13 t/m 2014/’15). In opdracht van OJZ heeft OIS een vervolgonderzoek uitgevoerd van deze monitor, nu in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA)1, waarin een beschrijving gemaakt wordt van de diversiteit in het basisonderwijs in 2015/’16 en 2016/’17. Daarnaast wordt in dit onderzoek antwoord gegeven op de volgende verdiepende vragen:
- In hoeverre is de diversiteit in de stad de afgelopen 5 jaar veranderd in het PO?
- Hoe verhoudt de onderwijssegregatie zich tot de woonsegregatie in Amsterdam en tot de onderwijssegregatie in andere steden?

Lotje Cohen, Merel van der Wouden en Esther Jacobs (OIS)

Willem Boterman (UvA)

Bron: website OIS

 

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Kindertekeningen, portretten, door leerlingen van de Bos en Lommerschool , fotograaf Edwin van Eis, uit Beeldbank Amsterdam

Media

Documenten