Artikel

Factsheet jonge risicokinderen

Dit rapport beantwoordt de volgende onderzoeksvraag: Wat weten we uit cohortonderzoek over peuterspeelzalen, voorscholen en kinderdagverblijven als vindplaats voor jonge risicokinderen en in hoeverre zijn pedagogisch medewerkers voorbereid op de toegenomen heterogeniteit en diversiteit in hun doelgroepen?

Auteur: Annemiek Veen

Bron: NEJA

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Fotograaf: Richard Mouw. Koningsspelen, uit fotobank gemeente Amsterdam

Media

Documenten