Artikel

Aandacht voor diversiteit binnen het Amsterdamse onderwijs

Essay van Anke Munniksma

Scholen hebben als taak leerlingen voor te bereiden op deelname aan de pluriforme samenleving. Hierbij is aandacht voor diversiteit, op het gebied van kansengelijkheid en het leren omgaan met verschillen, van belang. Scholen met leerlingen met verschillende sociaaleconomische en etnische achtergronden vormen hiervoor een geschikte context. Echter zijn veel scholen in Amsterdam gesegregeerd naar sociaal-economische en etnische achtergronden. Wat voor gevolgen heeft dit voor hoe scholen aandacht besteden aan diversiteit? Dit project documenteert in hoeverre en hoe scholen in het funderend onderwijs in Amsterdam met uiteenlopende leerlingenpopulaties aandacht geven aan diversiteit. De bevindingen leiden tot aanbevelingen voor onderwijsbeleid en -praktijk.

Auteur: Anke Munniksma

Afbeelding credits

Header afbeelding: Pixabay - Amsterdam skyline

Icon afbeelding: Eindexamen - Wikimedia Commons

Media

Documenten