Artikel

Leerlingen met laagopgeleide ouders vaker ondergeadviseerd

Het basisschooladvies en doorstroom in onderbouw vo

Amsterdamse leerlingen met laagopgeleide ouders worden in het afgeven van het basisschooladvies vaker ondergeadviseerd in groep 8, terwijl leerlingen met hoogopgeleide ouders juist vaker worden overgeadviseerd. Dit blijkt uit een onderzoek van OIS naar onder- en overadvisering en de doorstroom van Amsterdamse leerlingen in de onderbouw van de middelbare school. De meerderheid van alle leerlingen zit drie jaar later op de middelbare school op het niveau van hun basisschooladvies.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: cover_onderadvisering-overadvisering-20284-137_Zuiderzeeschool_17mrt2016_E_v_Eis.jpg