Deelnemer

Frederique van Spijker

 • Openbaar

  Achtergronddocument berekening potentiële onderwijsachterstanden 2019/’20

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ruim een derde van de Amsterdamse leerlingen heeft een potentiële onderwijsachterstand

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse basisschoolleerlingen maken inhaalslag, maar niet iedereen is getoetst

  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van het Amsterdamse primair onderwijs: leerachterstanden als gevolg van schoolsluiting

  Lees meer over
 • Openbaar

  Studentenaantallen aan lerarenopleidingen primair onderwijs nemen langzaam toe

  Lees meer over
 • Openbaar

  Basisschoolleerlingen steeds minder gesegregeerd naar school

  De segregatie in het Amsterdamse primair onderwijs verschuift: er zijn de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse schoolloopbanen: verschillende leerlingen, ongelijke kansen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bijna vier op de tien Amsterdamse leerlingen heeft een potentiële onderwijsachterstand

  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van de Stad 2019: Participatie in Onderwijs

  Deze rapportage, De Staat van de Stad Amsterdam 2019, beschrijft hoe de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Van de Amsterdamse middelbare scholieren wisselt 5% van school

  Amsterdamse schoolwisselaars gaan veelal op hetzelfde onderwijsniveau door…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Segregatie op Amsterdamse basisscholen en middelbare scholen verschuift

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kwart van AMOS-leerlingen ondergeadviseerd

  Een kwart van de leerlingen van de scholen van de Stichting Amsterdamse…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Leerlingen met laagopgeleide ouders vaker ondergeadviseerd

  Het basisschooladvies en doorstroom in onderbouw vo

  Lees meer over
 • Openbaar

  Deelname voorschool gedaald onder kinderen met een risico op (taal)achterstand

  Lees meer over
 • Openbaar

  Scholen positief over subsidieprogramma Stadsscholen020

  In opdracht van de gemeente Amsterdam, afdeling Onderwijs, Jeugd en Zorg…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse docenten in beeld

  In Amsterdam staan ruim 11.000 docenten voor de klas in het po, so, vo en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse mbo-uitstromers vs. mbo-uitstromers Nederland

  Cohort Onderzoek

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vluchtelingenmonitor 2018

  De vierde Vluchtelingenmonitor is verschenen. Deze jaarlijkse monitor…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Woon-werkstromen Amsterdams onderwijspersoneel en startende leraren in beeld

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor diversiteit basisonderwijs 2017/2018

  Commissie Zorg en Sport 4 juli 2018

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Staat van de Stad Amsterdam X

  Het gaat goed met de stad, maar niet met alle Amsterdammers

  Lees meer over
 • Openbaar

  Meningspeiling luchtkwaliteit Amsterdam 2019

  Eén derde van de Amsterdammers is in hoge mate bezorgd over de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Eén derde van de Amsterdamse basisschoolleerlingen heeft een potentiële onderwijsachterstand

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor EU-migranten 2018

  Begin 2018 heeft Amsterdam voor het eerst meer dan 100.000 inwoners met…

  Lees meer over