Artikel

Meningspeiling luchtkwaliteit Amsterdam 2019

Eén derde van de Amsterdammers is in hoge mate bezorgd over de luchtkwaliteit van de stad. Dat blijkt uit een meningspeiling over de luchtkwaliteit van Amsterdam. De helft geeft aan een beetje bezorgd te zijn hierover.

Meerderheid Amsterdammers overweegt geen elektrische auto

Ruim een derde van de ondervraagden (36%) met een eigen auto geeft aan te overwegen om binnen vijf jaar een elektrische auto aan te schaffen ter vervanging van hun huidige auto. De meerderheid (56%) geeft aan dit niet te overwegen. Drie op de tien geeft aan dat zij de overstap wel zouden overwegen als zij subsidie krijgen, het aantal oplaadpunten toeneemt en/of de kosten ten opzichte van benzine gelijk blijven. 30% blijft echter bij hun standpunt geen overstap te willen maken.

Amsterdammers positief tegenover maatregelen luchtkwaliteit maar verdeeld over haalbaarheid

Ruim twee derde van de ondervraagde Amsterdammers staat positief tegenover het streven van de gemeente om steeds grotere delen van de stad schoon en uitstootvrij te laten zijn. Over het algemeen lijken jongere Amsterdammers hier wat positiever tegenover te staan dan oudere Amsterdammers. Er bestaat echter verdeeldheid over de haalbaarheid hiervan: een kwart van de ondervraagde Amsterdammers acht het streven haalbaar, een kwart denkt dat het streven redelijk haalbaar is en nog een kwart beschouwt het als (nauwelijks) haalbaar. Jongere Amsterdammers achten het streven over het algemeen haalbaarder dan oudere Amsterdammers.

2019_nieuws_oplaadpunt.png

Programma Luchtkwaliteit van de gemeente Amsterdam wil meer inzicht in het draagvlak onder Amsterdammers voor maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in de stad. Onderzoek, Informatie en Statistiek heeft daarom een meningspeiling uitgevoerd onder 564 inwoners. Zes op de tien respondenten in het onderzoek is 55-plus, waardoor oudere Amsterdammers in de resultaten oververtegenwoordigd zijn.

 

 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: stad

Media

Documenten