Artikel

Video: Wethouders aan het woord over de City Deal

Symposium Integrale Aanpak Openbare Ruimte

Op 29 oktober ondertekenen Amsterdam, Rotterdam, Leiden en Den Haag samen met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de City Deal Openbare Ruimte!
Met het ondertekenen van deze deal geven partijen aan met elkaar aan de slag te willen gaan om te komen tot een nieuwe aanpak voor toekomstbestendige stedelijke gebiedsontwikkeling. Meer informatie over onze Deal en de link om te kijken vind je hieronder.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Logo Integrale Ontwerpmethode-banner website ORP-01.jpg

Icon afbeelding: Cover

Media