Deelnemer

Merel van der Wouden

Gemeente Amsterdam - Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS)

senior onderzoeker
team sociaal/onderwijs

 • Collectie (7)

  Leerlingenprognoses

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Primair onderwijs in Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Speciaal onderwijs in Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (15)

  Onderwijs (Afdeling gemeente Amsterdam)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie jongerenhuisvesting Sayhaey in stadsdeel Zuidoost

  Jongeren blij met betaalbare woonruimte in Zuidoost

  Lees meer over
 • Openbaar

  Eerste studiejaar cruciaal voor succes in het mbo

  Het eerste studiejaar van Amsterdamse studenten in het middelbare…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Tijdig aanmelden voor een Amsterdamse basisschool

  Er zijn verschillen tussen leerlingen en scholen in het tijdig aanmelden…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verschillen tussen leerlingen en scholen in het tijdig aanmelden voor een basisschool

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse basisschoolleerlingen maken inhaalslag, maar niet iedereen is getoetst

  Lees meer over
 • Openbaar

  Studentenaantallen aan lerarenopleidingen primair onderwijs nemen langzaam toe

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse schoolloopbanen: verschillende leerlingen, ongelijke kansen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bijna vier op de tien Amsterdamse leerlingen heeft een potentiële onderwijsachterstand

  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van de Stad 2019: Participatie in Onderwijs

  Deze rapportage, De Staat van de Stad Amsterdam 2019, beschrijft hoe de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Leerlingen met laagopgeleide ouders vaker ondergeadviseerd

  Het basisschooladvies en doorstroom in onderbouw vo

  Lees meer over
 • Openbaar

  Subsidie zet ouderbetrokkenheid op de agenda in de het Amsterdamse voortgezet onderwijs

  Lees meer over
 • Openbaar

  Scholen positief over subsidieprogramma Stadsscholen020

  In opdracht van de gemeente Amsterdam, afdeling Onderwijs, Jeugd en Zorg…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse docenten in beeld

  In Amsterdam staan ruim 11.000 docenten voor de klas in het po, so, vo en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse mbo-uitstromers vs. mbo-uitstromers Nederland

  Cohort Onderzoek

  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van de Stad 2017

  Eind mei vond in de Stadsschouwburg Amsterdam de conferentie ‘De Staat van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek Amsterdamse schoolloopbanen: toename in aandeel stapelaars in het VO

  Lees meer over
 • Openbaar

  Woon-werkstromen Amsterdams onderwijspersoneel en startende leraren in beeld

  Lees meer over
 • Openbaar

  Leerlingprognoses

  Leerlingenaantal basisonderwijs neemt op korte termijn af, in het…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Diversiteitsmonitor basisonderwijs 2015/2016 - 2016/2017

  Aantal leerlingen op gemengde scholen stabiel

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Staat van de Stad Amsterdam X

  Het gaat goed met de stad, maar niet met alle Amsterdammers

  Lees meer over
 • Openbaar

  Veel belangstelling voor een middelbare school in Diemen

  Het merendeel van de ouders in Diemen heeft interesse in een middelbare…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Eén derde van de Amsterdamse basisschoolleerlingen heeft een potentiële onderwijsachterstand

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vier op de tien Amsterdamse middelbare scholieren heeft een potentiële onderwijsachterstand

  Lees meer over