Artikel

Evaluatie jongerenhuisvesting Sayhaey in stadsdeel Zuidoost

Jongeren blij met betaalbare woonruimte in Zuidoost

Sayhaey is een tijdelijk complex voor jongerenhuisvesting in de K-buurt in stadsdeel Zuidoost dat in januari 2016 geopend is. Het complex bestaat uit 217 zelfstandige woningen voor werkende of studerende jongeren tussen de 18 en 26 jaar. Nu het complex vijf jaar bestaat heeft stadsdeel Zuidoost aan OIS gevraagd om het vijfjarig bestaan van Sayhaey te evalueren.

De evaluatie heeft als doel om leerzame inzichten te verzamelen die gebruikt kunnen worden bij het
realiseren van toekomstige jongerenhuisvesting in het stadsdeel en meer algemeen in de stad. Voor het verzamelen van deze inzichten is gesproken met professionals die bij Sayhaey betrokken zijn (geweest) en met oud-bewoners en huidige bewoners. Ook is vanuit de Basis Registratie Personen (BRP) en met gegevens van de beheerder van het complex geanalyseerd hoe de samenstelling van de bewoners aan de start in 2016 was en hoe de huidige samenstelling is.

Zowel professionals als (oud)bewoners overwegend positief over Sayhaey

Het merendeel van de gesproken (oud) bewoners zou Sayhaey aan anderen aanraden of heeft dat al eens gedaan, en ook alle professionals zijn positief over Sayhaey. Desgevraagd vinden ze ook allemaal dat het goed zou zijn als er meer Sayhaey-achtige huisvesting voor jongeren komt in de stad. Want: “Als er meer betaalbare woningen zijn, dan valt er ook wat te kiezen.”. Omdat Sayhaey bedoeld is als opstap naar een zelfstandig leven, ziet de eigenaar elke bewoner die doorstroomt en een volgende stap maakt in zijn wooncarrière als een geslaagd resultaat van Sayhaey.


Gebrek aan betaalbare jongerenhuisvesting in de stad

De reden dat (oud) bewoners voor Sayhaey kiezen is dat de woning zelfstandig is en relatief betaalbaar. De huidige huur ligt op €550. Huurders kunnen aanspraak maken op huurtoeslag (mits ze aan de voorwaarden daarvoor voldoen) en komen dan op een lagere huur uit (minimaal €370). Een andere belangrijke reden dat men voor Sayhaey kiest, is dat men er snel terecht kan na aanmelding. De (oud) bewoners kaarten het gebrek aan betaalbare jongerenhuisvesting in de stad aan en kennen geen ander voorbeeld dan Sayhaey waar zij in korte tijd een betaalbare zelfstandige woning in Amsterdam zouden kunnen betrekken. De meeste bewoners hebben vrede met de tijdelijke contracten van vijf jaar en hebben er vertrouwen in dat zij vervangende woonruimte vinden. Er is echter ook een deel dat meer begeleiding wenst in het vinden van doorstroommogelijkheden, zij ondervinden stress van de tijdelijke contracten.


Tijdelijke units niet ideaal

De bewoners vinden het fijn om een eigen badkamer en keuken te hebben maar sommigen vinden de units (21m2) aan de kleine kant. Een probleem van de woningen is het gebrek aan ventilatiemogelijkheden waardoor de woningen in de zomer heel warm worden. Sommige bewoners ervaren de woningen ook als gehorig. Deze nadelen lijken samen te hangen met het feit dat de het wooncomplex een tijdelijk gebouw is dat bestaat uit gestapelde units. Verder is een terugkerend probleem dat de beveiligde toegangsdeur niet goed werkt waardoor onbekenden het complex kunnen betreden. Dat zorgt voor een onveilig gevoel. De mate waarin bewoners behoefte hebben aan sociale contacten in het complex verschilt. Sommigen zijn meer op zichzelf, anderen staan juist open voor meer gemeenschapsgevoel. Momenteel heerst er een goede sfeer maar kennen de bewoners elkaar nauwelijks.


Aanbevelingen

Uit de evaluatie komt naar voren dat jongeren meer betrokken zouden moeten worden bij de ontwikkeling van jongerenhuisvesting zodat er een goede afstemming van vraag en aanbod ontstaat. De betaalbaarheid van de woningen speelt daarin een belangrijke rol. De combinatie van het bieden van huisvesting en het deelnemen aan een leerwerktraject om jongeren op weg te helpen in hun stap naar zelfstandigheid ziet men als een succesvol initiatief dat, met enige aanpassingen, voor herhaling vatbaar is. Niet alle jongeren hebben behoefte aan begeleiding, anderen vinden het fijn als ze een supporter hebben in de stap naar zelfstandigheid die hen bijvoorbeeld helpt bij het vinden van doorstroommogelijkheden. Een jongerencoach zou dit op zich kunnen nemen. Voor de samenlevingsdynamiek in het complex is gebleken dat het beter werkt om de samenstelling naar leeftijd en levensfase wat breder te maken dan alleen jongeren van 18 tot 23 jaar.

Auteur: Laura de Graaff, Merel van der Wouden, Susan Bosdijk, Willem Bosveld

Media

Documenten