Artikel

Meertaligheid bij het leergebied Nederlands

“We willen kinderen leren dat alle talen waardevol zijn.” (Hanna Kruijs, leerkracht)

In het taalonderwijs op de basisschool en tijdens de lessen Nederlands op het voortgezet onderwijs willen we dat leerlingen het Standaardnederlands zo goed mogelijk leren beheersen en dat ze begrijpen wat het belang daarvan is. Maar we willen ook dat leerlingen leren en ervaren dat ook andere talen, taalvariëteiten en culturen van waarde zijn voor henzelf en anderen. Zowel op school als in de samenleving is meertaligheid immers een gegeven. Een derde tot de helft van de leerlingen spreekt thuis een andere taal dan het Nederlands: Fries, Limburgs, Turks, Spaans…

Hier lees je op de website van SLO meer over onderwijs in meertaligheid voor alle leerlingen, over het benutten van de thuistaal bij het leren van het Nederlands, de waarde van talen, taalvariëteiten en culturen en nieuwkomers

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Papier Hier - donker blauw

Icon afbeelding: Public domain vectors-leren