Collectie (24)

Gelijke kansen en diversiteit

Uit de cijfers van de Factsheet Diversiteit en Inclusie blijkt dat laagopgeleide mensen, vrouwen, en mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond in Amsterdam relatief minder kansen en negatievere ervaringen hebben. Groepen Amsterdammers bij wie kenmerken samenvallen, hebben te maken met een opeenstapeling van ongelijkheid, onveiligheid en gebrek aan kansen.

In deze collectie vindt u artikelen over het bevorderen van diversiteit op verschillende thema's in de stad om kansenongelijkheid tegen te gaan.

Meer informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Pixabay - Diversity

Icon afbeelding: Flickr - culturele diversiteit

Sorteren op: