Collectie (9)

Kohnstamm Instituut

Onderzoek naar onderwijs, opvoeding en jeugdhulp

Het Kohnstamm Instituut is een kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van onderwijs, scholing en jeugdhulp. Het bevorderen van kansen voor kinderen, jongeren en volwassenen zien wij als onze opdracht, evenals het bevorderen van de kwaliteit van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp. Ons onderzoek is relevant voor praktijk en beleid. Wij werken vanuit een levensloopperspectief en ons onderwijsonderzoek beslaat alle onderwijstypen en leeftijden, van voorschoolse ontwikkeling tot hoger onderwijs en levenslang leren.

Meer informatie

Contact opnemen kan via: https://kohnstamminstituut.nl/contact/

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: banner_geel.png

Icon afbeelding: kohnstamm_logo.png

Sorteren op: