Artikel

Preventie van gedragsproblemen van leerlingen in het basisonderwijs

Effecten van Taakspel en Taakspel-plus-PAD

Kunnen basisscholen een bijdrage leveren aan de preventie van gedragsproblemen bij hun leerlingen? Deze vraag vormde de aanleiding tot een pilot waaraan 30 scholen en 650 leerlingen hebben meegedaan. De scholen zijn over drie condities verdeeld: a een conditie waarbij in leerjaar 3 Taakspel werd gebruikt, evenals in leerjaar 4 (de Taakspelconditie); b een conditie waarbij in leerjaar 3 Taakspel werd gebruikt en in leerjaar 4 ook nog PAD werd gebruikt (de Taakspel-plus-PAD conditie); en c een conditie waarin in beide leerjaren géén aandacht aan preventie werd besteed (de controleconditie). Eindmetingen en follow-upmetingen lieten zien dat de twee interventies een gunstig effect hadden op de ernst van de gedragsproblemen en ook op het aantal leerlingen met een geïndiceerd risico op gedragsproblemen. We vonden voor beide interventies daarnaast een gunstig effect op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen: er was sprake van minder slachtofferschap en de emotionele competentie van de leerlingen was hoger dan in de controleconditie. Leerlingen in de Taakspel-plus-PAD conditie waren ten aanzien van beide laatste punten in het voordeel in vergelijking met leerlingen in de Taakspelconditie.

Auteurs:

M. Haster (Kohnstamm Instituut UvA BV) 
H. Blok (Kohnstamm Instituut UvA BV) 
P. A. C. van Lier (Faculteit der Psychologie en Pedagogiek, Vrije Universiteit) 
R. J. Oostdam (Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam) 
C. W. van Overveld (Seminarium voor Orthopedagogiek, Hogeschool Utrecht)

 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Flickr - basisschool

Media

Documenten