Artikel

Evaluatie Kansenaanpak PO/VO 2019-2020

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 23 juni 2021

Inzet van de klassenassistent in kansenongelijkheidsbestrijding. Het college gaat in de toekomstige monitor en evaluaties van de subsidie kansenaanpak Primair Onderwijs explicieter in op de rol van de onderwijsassistent en de verschillende manieren waarop de onderwijsassistent wordt ingezet.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 23 juni 2021

Behandelend ambtenaar: Anne Gosenshuis,a.gosenshuis@amsterdam.nl Sharon Tremour,s.tremour@amsterdam.nl Aynur Tamay,a.tamay@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Bronnen:

  • UvA auteurs - Anna Glazenborg, Annemieke Thieme, Sible Andringa, Folkert Kuiken
  • Karssen, M., Vaessen, A., Stigt, A. van. (Kohnstamm Instituut)Wouden, M. van der, Hoedemaker, R. (OIS)Tussenevaluatie van de Kansenaanpak Voortgezet Onderwijs (VO) 2019/’20Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten