Artikel

Succesvolle scholen aan het woord

7 pijlers voor betere kansen

De gemeente Amsterdam heeft aandacht voor (succesvolle aanpakken voor) ‘potentiële’ achterstandsleerlingen. Zij wil scholen met veel potentiële achterstandsleerlingen handvaten bieden bij het kiezen of verbeteren van aanpakken of maatregelen om de prestaties van deze leerlingen te verhogen. Hiertoe heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren naar succesvolle aanpakken voor deze leerlingen, zowel op basis van de literatuur als op basis van de praktijk op Amsterdamse basisscholen. Dit inspiratiedocument, met zeven pijlers voor het vergroten van kansen van leerlingen, is daar een verslag van. Het onderzoek was er niet alleen op gericht om scholen handvaten te bieden in de vorm van pijlers, maar ook om deze pijlers met praktijkvoorbeelden te concretiseren. Hiertoe zijn verschillende stappen gezet, die we hieronder toelichten: er is een literatuurstudie uitgevoerd naar succesvolle interventies en aanpakken (empirische evidentie) en
er hebben gesprekken met leerlingen, leerkrachten en het management op zes succesvolle scholen met veel potentiële achterstandsleerlingen plaatsgevonden. Om deze scholen te identificeren, heeft een analyse plaatsgevonden. Het onderzoek is uitgevoerd door de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam en het Kohnstamm Instituut.

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: wetenschap.jpg

Icon afbeelding: Wikimedia Commons - School

Media

Documenten