Deelnemer

Lotje Cohen

 • Openbaar

  Tijdig aanmelden voor een Amsterdamse basisschool

  Er zijn verschillen tussen leerlingen en scholen in het tijdig aanmelden…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verschillen tussen leerlingen en scholen in het tijdig aanmelden voor een basisschool

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse basisschoolleerlingen maken inhaalslag, maar niet iedereen is getoetst

  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van het Amsterdamse primair onderwijs: leerachterstanden als gevolg van schoolsluiting

  Lees meer over
 • Openbaar

  Basisschoolleerlingen steeds minder gesegregeerd naar school

  De segregatie in het Amsterdamse primair onderwijs verschuift: er zijn de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Leerlingenprognoses BO, SBO, PO 2016/2017

  Commissie Jeugd en Cultuur 15 juni 2017

  Lees meer over
 • Openbaar

  Segregatie op Amsterdamse basisscholen en middelbare scholen verschuift

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bereik voorzieningen onder werkende minima relatief laag

  Van alle Amsterdamse huishoudens met werk in loondienst als belangrijkste…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Subsidie zet ouderbetrokkenheid op de agenda in de het Amsterdamse voortgezet onderwijs

  Lees meer over
 • Openbaar

  Scholen positief over subsidieprogramma Stadsscholen020

  In opdracht van de gemeente Amsterdam, afdeling Onderwijs, Jeugd en Zorg…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hoe digitaal zijn Amsterdammers?

  In deze digitalisering van de samenleving ziet de helft van de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie regeling Tegemoetkoming Openbaar Vervoer Minima Mantelzorgers (TOVM)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse mbo-uitstromers vs. mbo-uitstromers Nederland

  Cohort Onderzoek

  Lees meer over
 • Openbaar

  Minder leerlingen halen streefniveau lezen, zeker op scholen met de meeste potentiële achterstandsleerlingen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van de Stad 2017

  Eind mei vond in de Stadsschouwburg Amsterdam de conferentie ‘De Staat van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Leerlingprognoses BO, SBO, PO 2018/2019

  Leerlingenaantal basisonderwijs neemt op korte termijn af, in het…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor diversiteit basisonderwijs 2017/2018

  Commissie Zorg en Sport 4 juli 2018

  Lees meer over
 • Openbaar

  Diversiteitsmonitor basisonderwijs 2015/2016 - 2016/2017

  Aantal leerlingen op gemengde scholen stabiel

  Lees meer over
 • Openbaar

  Agent based modelling of school choice and segregation

  Collaboration of the UvA's Institute for Advanced Studies (IAS), the…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Succesvolle scholen aan het woord

  De gemeente Amsterdam wil op verschillende manieren onderwijsachterstanden…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Leerlingprognoses VVE, PO, VO en SO 2018

  Leerlingenaantal basisonderwijs neemt op korte termijn af, in het…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Succesvolle scholen aan het woord

  7 pijlers voor betere kansen

  Lees meer over