Artikel

Minder uitval, sterkere schoolcarrieres

Hoe moeten het voortgezet onderwijs en jongerenwerk samen aan de slag?

Grote steden als Amsterdam en Rotterdam hebben hoge uitvalcijfers in het voortgezet onderwijs, terwijl een gebroken schoolcarrière een bekende risicofactor is voor problemen in de ontwikkeling van jongeren. Om deze negatieve gevolgen te voorkomen is een preventieve aanpak nodig die verder gaat dan de omgeving van de school.

DOEL VAN DIT PROJECT

Waarde bepalen van samenwerking Voortgezet Onderwijs en Jongerenwerk

Grote steden kennen hoge uitvalcijfers in het voortgezet onderwijs. Dit zorgt voor allerlei problemen, zoals ongelijkheid en uitsluiting tussen jongeren, en een lagere participatie van jongeren in de samenleving. Het afwenden van deze negatieve gevolgen vergt een preventieve en gezamenlijke aanpak die zich richt op de persoon van de jongere, in de thuissituatie, op school en in de buurt. 

De vraag die in dit project centraal staat, luidt daarom: Hoe kan de samenwerking tussen voortgezet onderwijs en jongerenwerk het beste vorm krijgen en wat is de (potentiële) bijdrage aan het versterken van de schoolcarrière van jongeren in kwetsbare situaties?

RESULTAAT VAN DIT PROJECT

Leren van de praktijk, voor de praktijk

Er komt een vakpublicatie over de rolverdeling en resultaten van de samenwerking tussen voortgezet onderwijs en jongerenwerk. Daarnaast komt er een bundel met praktijkvoorbeelden van deze samenwerking waar lessen uit kunnen worden getrokken. Ook wordt er een factsheet gemaakt, dat een overzicht geeft van wat er reeds gebeurt in de samenwerking tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs en wat dit oplevert. 

Daarnaast levert het project producten op die in het onderwijs aan de hogeschool kunnen worden gebruikt. Tot slot is er op 19 november in de Floorzaal van het Wibauthuis een werkconferentie (10:30-13:30) waarin de resultaten worden gedeeld en wordt gesproken over de toepassing ervan. 

 

Wie zijn bij dit project betrokken?

Het project ‘Voortgezet onderwijs & Jongerenwerk. Partners in het versterken van schoolcarrières van jongeren’ is een initiatief van lectoraat Youth Spot samen met verschillende jongerenwerkorganisaties. Willeke Manders en Asia Sarti zijn de betrokken onderzoekers.

Meer informatie: Website project

Afbeelding credits

Icon afbeelding: bron:depositfotos