Artikel

Schoolloopbanen PO in VO

Twee derde van de Amsterdamse scholieren die in schooljaar 2009/’10 zijn gestart in het voortgezet onderwijs heeft een succesvolle schoolloopbaan. Dit wil zeggen dat zij een diploma halen op hetzelfde niveau als het basisschooladvies of op een hoger niveau, eventueel met een jaar vertraging. Het aandeel stapelaars neemt toe, dit zijn leerlingen die na het behalen van een diploma doorstromen naar een hoger niveau binnen het voortgezet onderwijs.
Stapelaars
Stapelaars zijn leerlingen die na het behalen van een diploma op de middelbare school doorstromen naar het volgend niveau binnen het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt in Nederland vooral van vmbo-t naar havo en van havo naar vwo. Onder beide groepen is het aandeel leerlingen dat na het behalen van een diploma doorstroomt naar een hoger niveau toegenomen. Driekwart van de stapelaars haalt vervolgens ook een diploma op een hoger niveau. Over het algemeen wordt er meer gestapeld onder leerlingen met een hoger basisschooladvies. Voor stapelaars van vmbo-t naar havo geldt dat leerlingen op een brede scholengemeenschap of een vmbo-t school (met soms havo) vaker stapelen dan leerlingen op een brede vmbo school.

Van de leerlingen die in schooljaar 2009/’10 zijn gestart in het voortgezet onderwijs, heeft 65% een succesvolle schoolloopbaan. Leerlingen met basisschooladvies vmbo-t en havo hebben minder vaak een succesvolle schoolloopbaan en leerlingen met basisschooladvies vmbo-b/k hebben juist vaker een succesvolle schoolloopbaan.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: vervolg2.jpg