Deelnemer

Leonieke Boendermaker

Hogeschool van Amsterdam

Leonieke Boendermaker (1961) studeerde (Sociale) Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam, haalde een aanvullend doctoraal examen in Methoden & Technieken van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek aan de Universiteit Leiden. Leonieke promoveerde in 1999 op een studie over de populatie en werkwijze in de justitiële jeugdinrichtingen bij de Universiteit Utrecht. Ze was werkzaam als onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie, bij Rijksinrichting De Lindenhorst en bij de afdeling jeugd van het Nederlands Institituut voor Zorg & Welzijn, later bekend als het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Sinds februari 2010 is zij als lector Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd aan de HvA verbonden. Tot 2015 combineerde het lectoraat met de functie van onderzoeker en docent bij de afdeling Orthopedagogiek onderdeel Jeugdzorg van de Rijksuniversiteit Groningen.

Haar werk richt zich op de ontwikkeling, implementatie, kwaliteit en effectiviteit van interventies met speciale aandacht voor de residentiële zorg en interventies voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen.

Lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd

Bron: profiel HvA

 • Openbaar

  Diversiteit en participatie jeugdigen met psychische problematiek

  KeTJA, de voorloper van KeTJAA (Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Eenzaamheid onder jongeren: E-learning module

  Deze e-learning geeft je informatie over eenzaamheid onder jongeren. Voor…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Peer-groepen organiseren voor FACT jongeren ter bevordering van het sociale netwerk

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Ondersteuning voor kwetsbare jongeren in Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Bejegening van kwetsbare jongeren door professionals

  Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Implementatie van MDFT bij Spirit in Amsterdam

  Spirit heeft begin 2010 een nieuwe interventie aan het zorgaanbod…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Basismethodieken en interventies in de Amsterdamse jeugdzorg

  Invoering en borging in de praktijk

  Lees meer over
 • Openbaar

  Invoeren van vernieuwingen in jeugdhulp en jeugdbescherming

  Voorbeelden van implementatiestrategieën

  Lees meer over
 • Collectie (16)

  HvA Urban Education

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Ondersteuning methodiekontwikkeling Ouder- en Kindteams (OKT)

  Dit deelproject van KeTJA liep van 2015 tot 2020. Het betrof ondersteuning…

  Lees meer over