Collectie (1)

Eigen Kracht (HvA)

Versterken van Eigen Kracht van Jeugd en Opvoeders

Het vergroten van participatie en verbinding vraagt van professionals dat ze de eigen verantwoordelijkheid van kinderen en jongeren versterken, hun ‘eigen kracht’ meer benutten en het sociale netwerk van jongeren en hun ouders inzetten. Voor kinderen en jongeren betekent dit ze moeten leren om zelfstandig te functioneren in de samenleving.

Hoe kunnen leraren en pedagogen kinderen en jongeren (en hun opvoeders) zo toerusten dat zij zelf meer de regie kunnen voeren over hun ambities en hun ontwikkeling, daar hulp en ondersteuning bij kunnen vragen, en –samen met anderen – antwoorden kunnen vinden op vragen als ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Hoe wil ik mij verhouden tot de ander?’

Meer informatie

Meer informatie: website HvA

Afbeelding credits

Icon afbeelding: bron: hva

Sorteren op: