Artikel

ClientErvaringsMonitor (CEM) Jeugdhulp

Behandeld in Commissie Jeugd en Cultuur 14 september 2019

Gemeentes zijn vanaf 2016 vanuit de Jeugdwet verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek af te nemen.

Behandeld in Commissie Jeugd en Cultuur 14 september 2019

Behandelend ambtenaar:

RVE OJZ, Marcel Petri, rve-ojz, m.petri@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

De Jeugdwet verplicht gemeenten om jaarlijks onderzoek te doen naar cliëntervaringen. Daartoe voerden de veertien gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland begin 2016 een kwantitatief onderzoek uit onder ouders en jeugdigen die in 2015 jeugdhulp ontvingen. Dit onderzoek liet zien dat de jeugdhulp in beide regio’s overwegend positief wordt beoordeeld door zowel ouders als jeugdigen.

Aandachtspunten waren de toegankelijkheid van de hulp, de ketensamenwerking en doelrealisatie. Het onderzoek kende echter een aantal beperkingen. Zo was de respons laag. Ook was een aantal specifieke groepen (ouders en jeugdigen met een lage opleiding en vaders) niet of nauwelijks vertegenwoordigd.

In 2017 willen de regio’s het onderzoek op een andere wijze vormgeven. Aan het Verwey-Jonker instituut is gevraagd om een kwalitatief onderzoek uit te voeren, om zo meer diepgaand inzicht te verschaffen.

 

Bron: samenvatting uit het rapport van het Verwey-Jonker instituut. Auteurs

Rob Gilsing

Anna Jansma

Lineke van Hal

Anna Wróblewska

Jacintha Schuurman

Steffie van Alphen

De VNG heeft Stichting Alexander en het Nederlands Jeugd Instituut de opdracht gegeven tot het uitvoeren van pilots met de MCJO in een tiental gemeenten/ regio’s. De volgende gemeenten/regio’s nemen als pilot deel aan het project: Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, Regio Westelijke Mijnstreek, IJsselstein en Montfoort, Wageningen, Amersfoort, Enschede, Maastricht, Amsterdam (aangesloten vanaf fase 2) en Zaanstad (aangesloten vanaf fase 2). Link naar het eindrapport: website st-alexander

Aanvullende informatie

Media

Documenten