Artikel

Pilot Projecten Sport: EYTS en ERS

2017 - 2018 The Engaging Youth Through Sports Programme & Empowering Refugees by Sport

Deze twee projecten zijn onderdeel van een Pilot- en voorbereidingsprogramma van het directoraat-generaal voor onderwijs, jongeren, sport en cultuur. Het doel van dit programma is om toekomstige activiteiten rondom sport in de EU voor te bereiden door het opzetten van netwerken en het ontwikkelen van best practices in verschillende Europese contexten.

Empowering Refugees by Sport 2017 - 2018:   

Looptijd: 1 jaar 
Totaalbudget: 213.893 euro 
Subsidie voor Amsterdam: 60.000 euro 

Belangrijkste projectdoelen:  

  • Stimuleren van de deelname van minstens 20% van de officieel geregistreerde vluchtelingen die in Amsterdam wonen aan sportactiviteiten gedurende 2017.
  • Creëren van een sociaal netwerk voor elke betrokken vluchteling.  
  • Ontwikkelen van een algemene methodologie, inclusief de lessen die zijn geleerd uit dit project, klaar voor implementatie in andere EU-steden.

Belangrijkste projectresultaten: 

  • Verbeterde directe contacten van vluchtelingen met burgers in Amsterdam door een toename van deelname aan sportevenementen en andere training/coaching/informatie/evaluatie-evenementen.
  • Verbeterde methodologie, inclusief toekomstperspectieven op integratie, met een bijzondere focus op twee specifieke groepen: vrouwen/meisjes en Eritrese vluchtelingen.

The Engaging Youth Through Sports Programme 2017 - 2018 

Looptijd: 1 jaar 
Totaalbudget: 99.457 euro
Subsidie voor Amsterdam: 60.000 euro 

Belangrijkste projectdoelen 

  • Inzicht verkrijgen in de factoren die bijdragen aan kwetsbaarheid voor radicalisering en gewelddadig extremisme door het monitoren van kenmerken zoals: worstelingen met religieuze identiteit, ongunstige sociale omstandigheden, wispelturig en problematisch gedrag, lage emotionele veerkracht, enzovoort;
  • Discipline en structuur verbeteren, sociale isolatie aanpakken, het gevoel van verbondenheid in Amsterdam vergroten en de zelfredzaamheid van 15 kwetsbare jongeren per district (in 4 districten) bevorderen via wekelijkse indoor voetbaltraining en groeps- en individuele coaching;
  • De relatie tussen sport en de preventie van radicalisering documenteren en diepere inzicht verschaffen, en deze inzichten delen met experts uit andere Nederlandse en EU-steden.

Belangrijkste projectresultaten 

  • Dieper inzicht verworven in de voordelen van sport als instrument voor anti-radicaliseringsprogramma's en verbeterde bereikbaarheid en bewustwording onder jongeren die risico lopen;
  • Beleidsaanbevelingen gedeeld voor vervolgprojecten en opschaling naar andere Nederlandse of Europese steden voor anti-radicaliseringsbeleid. 

In het onderstaande document vind je een samenvatting van alle projecten in de EU die binnen dit  programma hebben plaatsgevonden.

Bron: Pilot Projects and Preparatory Actions in the Field of Sports 2016 – 2019. ISBN 978-92-76-17175-1 

Media

Documenten