Artikel

Voortgang plan van aanpak dak- en thuisloze jongeren

Commisie Zorg en Sport 14 december 2017

Vanuit het partnerschap dat de gemeente Amsterdam (OJZ, GGD, WPI en Wonen) heeft met de partners van het Bestuurlijk Overleg Zwerfjongeren (BOZ) en (aanpalende) ketenpartners in het veld, betrokken landelijke organisaties én jongeren lukt het steeds beter jongeren en jongvolwassenen die dakloos zijn of dreigen te worden, in een vroeg stadium ‘vast te pakken’ en toe te leiden naar passende ondersteuning om zo eventuele dak- en thuisloosheid te voorkomen. De ontwikkelingen en inspanningen van het afgelopen jaar hebben hierin voor nieuwe bewegingen gezorgd.Op 20 april 2016 is het plan van aanpak vastgesteld, genaamd: ‘Dak- en thuisloze jongeren in Amsterdam; integraal plan van aanpak naar aanleiding van het initiatiefvoorstel ‘Geef zwerfjongeren een kans in Amsterdam’’. De commissie Jeugd en Cultuur wordt jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van het plan van aanpak. Op 27 oktober 2016 kwam, na een betrekkelijk korte periode van vijf maanden, de eerste voortgangsnotitie aan de orde in de commissie Jeugd en Cultuur. In voorliggende notitie komt de voortgang van het tweede uitvoeringsjaar 2017 aan de orde, welke betrekking heeft op de laatste maanden van het jaar 2016 en de eerste maanden van 2017.

Behandeld in Commissie Zorg en Sport 14 december 2017 en Wonen 13 december 2017 en Jeugd en Cultuur 7 december 2017

Behandelend ambtenaar:

RVE OJZ, Jessica Weide, rve-ojz, j.weide@amsterdam.nl

RVE OJZ, Rosita van Tongeren, r.van.tongeren@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Dak- en thuuisloze jongeren

Media

Documenten