Artikel

Hoe mbo-studenten stagediscriminatie willen melden

Gehoord en geloofd worden, met concrete gevolgen voor het leerbedrijf

Dit onderzoek richt zich op wat de behoeften en wensen van mbo-studenten zijn met betrekking tot het melden van stagediscriminatie. Om hier inzicht in te krijgen is deskresearch verricht naar het melden van stagediscriminatie, en hebben we gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders. Ook zijn er groepsgesprekken en individuele interviews gehouden met in totaal 41 mbo-studenten om enerzijds hun kennis over (het melden van) stagediscriminatie en hun eigen ervaringen hieromtrent uit te vragen (deel 1) en anderzijds te onderzoeken hoe zij idealiter zouden willen melden, bij wie, en welk resultaat
zij hierbij voor ogen hebben (deel 2).

Auteurs: Suzan de Winter-Koçak, Donya Yassine, Maxime van de Gevel, Marit Verstappen & Serena Does - Verwey Jonker Instituut.

Deze publicatie is afkomstig van de website van het Verwey Jonker Instituut.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Verwey-Jonker Instituut

Icon afbeelding: Verwey Jonker Instituut rapport onderzoek discriminatie MBO stages

Media

Documenten